Proč by měl vůdce přizpůsobit svůj vlastní styl vedení?

Rozvíjení svých vedoucích dovedností umožňuje rychle reagovat na ohrožení i příležitosti. Rozpoznáním, kdy vhodně používat každý styl, maximalizujete své šance na úspěch a dlouhodobý úspěch. Můžete také umožnit růst a rozvoj vašich podřízených i společnosti jako celku. Rozvíjte své vedoucí schopnosti získáním školení, mentoringu a zkušeností, které potřebujete ke správě svého týmu. Každodenní přizpůsobení svého vedoucího stylu, založeného na aktuální situaci, zajistíte, abyste co nejlépe využili dostupné zdroje, nástroje a techniky pro dosažení pozitivního výsledku.

Použití přístupu vedoucí k účasti

Měli byste přizpůsobit svůj styl vedení tak, aby zahrnoval participativní vedoucí techniky, pokud se chcete vyhnout konfliktu a rozhodovat tím, že zajistíte konsensus. Pokud chcete vytvářet osobní vztahy, starat se o pocity lidí a vychutnávat motivace ostatních tím, že povzbuzujete jejich zapojení, pak budete mít úspěch díky tomuto vedoucímu stylu. Povzbuzením účasti na rozhodování ve skupině získáte zaměstnance. To má tendenci zlepšit spokojenost s prací zaměstnanců a snížit ztrátu zaměstnanců a absencí.

Použití přístupu transformačního vedení

Přizpůsobení stylu vedení tak, aby zahrnovalo styl transformačního vedení, má smysl, když vaše organizace potřebuje vyzkoušet nové techniky, aby zajistila svůj trvalý úspěch. Pokud váš tým nemá kreativní dovednosti k řešení problémů, mohou semináře a cvičení navržené k inovativnímu myšlení pomáhat při řešení problémů, jako je nízká spokojenost zákazníků, vady produktů a zpoždění procesu. Abyste pomohli zaměstnancům zvládat změny, musíte předložit jasnou vizi, popsat požadované akce a pomoci jim překonat jejich námitky. Stanovením dobrého příkladu pomůžete přeměnit organizaci tak, aby mohla dosáhnout dlouhodobé ziskovosti.

Použití přístupu transakčního vedení

Transakční vůdci se zaměřují na dosahování denních cílů. Tím, že přizpůsobíte svůj styl vedení tak, aby zahrnoval tento přístup, umožníte svým podřízeným, aby operační práci prováděli efektivně. Vyjasněním cílů, stanovením realistických očekávání, přidělením kvalifikovaných pracovníků a přidělením dostatečných zdrojů a financování jasně řídíte, jakým způsobem může váš tým sledovat. Poté, co vaše organizace zažije dlouhé období chaosu a narušení, potřebujete čas na obnovení rutin, aby se úkoly úspěšně dokončily. To vytváří stabilitu nezbytnou pro růst a rozvoj.

Použití autokratického přístupu k vedení

Vaše efektivita jako vůdce závisí na přesném posouzení schopnosti vašich podřízených, abyste mohli přizpůsobit svůj styl tak, aby byl zajištěn jejich úspěch a dosažení strategických cílů. Někdy v případě nouze je třeba přijmout autokratický styl vedení, který zajistí bezpečnost a bezpečnost vašich zaměstnanců. Dokonce i když jste pohodlnější pomocí stylu, který požaduje názory, učinit rychlé rozhodnutí při přírodní katastrofě, jako je například příkaz k evakuaci budovy, dává smysl.

 

Zanechte Svůj Komentář