Proč je důležitý prodejní rozpočet?

Jako vlastník firmy musíte vytvořit prodejní rozpočet, který stanoví očekávání, které máte ohledně budoucích příjmů v určitém časovém období. Přestože prodejní rozpočet je pouze odhadem očekávaných výnosů, je to zásadní prostředek pro projektování příjmů na základě faktorů, jako jsou ekonomické podmínky, konkurence, výrobní zdroje a výdaje. Vedoucí pracovníci často vytvářejí nejprve prodejní rozpočet, protože vytváří šablonu pro další rozpočty, které jsou rozhodující pro úspěch společnosti. Prodejní rozpočet obsahuje různé prvky, v závislosti na organizaci podniku. Mnoho vlastníků společnosti vytváří tento rozpočet pomocí makroekonomického výpisu plánovaných prodejních čísel, výnosů a nákladů na splnění těchto prodejů. V některých společnostech by prodejní rozpočet měl také zahrnovat platy, bonusy a provize, jakož i reklamu, propagace a sponzorování. Vytvoření prodejního rozpočtu pomáhá vaší společnosti mnoha způsoby.

Vytváří základní strategie

Bez rozpočtu na prodej nebudou vaši manažeři, školitelé a pracovníci v první linii schopni rozvíjet strategie potřebné k tomu, aby byl Váš rok ziskový. Poté, co jste vynaložili svůj prodejní rozpočet, můžete shromáždit všechny své zaměstnance společně v procesu strategického plánování, který změní váš rozpočet na něco konkrétního a uplatnitelného. Rozpočet umožňuje vašim manažerům odhadnout zdroje, které potřebují, a náklady na tyto zdroje, aby mohly dosáhnout stanovených cílů. Pokud se váš prodejní rozpočet snížil oproti předchozímu roku, musejí vedoucí pracovníci a vedoucí týmů zjistit, jak využít zdroje, které jste jim poskytli, abyste tuto práci vykonali. V některých případech možná budete muset upravit prodejní rozpočet. Pokud například vyvíjíte nový produkt nebo službu, která zvýší výnosy, možná budete muset najmout externího konzultanta nebo odborníka, který vám poskytne potřebné odborné znalosti.

Zlepšuje řízení peněžních toků

Vytvoření prodejního rozpočtu je jedním z klíčů ke zlepšení řízení peněžních toků společnosti. Pokud jsou prodeje dobré, můžete zvýšit svůj marketingový rozpočet pomocí vzorce, který zvyšuje výdaje na zvýšení prodeje. Můžete také zvýšit marketingové výdaje případ od případu, takže když objem prodeje klesne, můžete snížit prodejní rozpočet tak, abyste udrželi ziskové rozpětí. Váš prodejní rozpočet má také přímý dopad na váš produkční rozpočet, protože rozpočet výroby detailně popisuje, kolik produktů, zboží nebo služeb potřebujete k dosažení vašich prodejních cílů. Bez solidního prodejního rozpočtu trpí váš produkční rozpočet.

Stanovuje konkrétní cíle prodeje

Rozpočet prodeje obsahuje specifické údaje o prodeji, které musí váš personál dosáhnout, a poskytuje týmu své milníky, které pomáhají nastavit agendu během finančního měsíce, finanční čtvrtletí, finanční poloviny nebo fiskálního roku. Když vaši prodejní zaměstnanci chápou očekávání, které pro ně máte, pravděpodobně budou usilovně pracovat na splnění těchto očekávání, zejména pokud mohou obchodní ředitelé využít tyto milníky, aby posunuli své zaměstnance na vyšší úspěchy. Rozpočet prodeje také pomáhá vyhodnotit výkon vašeho oddělení prodeje. Můžete například zjistit, že vaše výnosy se zvýšily, ale také zvýšily se prodejní náklady, což znamená nižší ziskové rozpětí. Pak byste museli zjistit, kde je třeba snížit prodejní náklady a zda členové vašeho prodejního týmu vyvíjejí méně než špičkovou efektivitu.

Pomáhá určit režijní náklady

Vytvoření prodejního rozpočtu vám také pomůže určit režijní náklady a umožní vám vyhodnotit potenciální marže, abyste mohli nastavit příslušné cenové strategie. Někteří vlastníci firem zahrnují všechny neprodukční náklady v jedné režii, zatímco jiné rozdělují režii mezi obecné, administrativní a prodejní náklady. Používáte-li prodejní rozpočet jako projekci výnosů a výdajů, pomůže vám to naplánovat všechny ostatní rozpočty, zejména pokud vytvoříte každý rozpočet na základě prognóz výnosů.

 

Zanechte Svůj Komentář