Co říci v e-mailových zprávách zákazníků

Obě společnosti vyrábějící cihel a maltu a e-commerce používají e-mail jako nástroj pro komunikaci se zákazníky. Společnost může odesílat e-maily, jako jsou průzkumy spokojenosti, a požádat o zpětnou vazbu od zákazníků o produktech a službách. Firmy mohou také vyzvat zákazníky, aby jim zaslali e-maily s otázkami, obavami a pozitivními posudky. Způsob, jakým firma požaduje a reaguje na e-maily zákazníků, může mít pozitivní nebo negativní dopad na její pověst.

E-mail požadující zpětnou vazbu

Pokud vaše firma shromažďuje e-maily zákazníků, můžete použít data k vytvoření virtuálního mailing listu, který funguje jako jednoduchý a nákladově efektivní mechanismus zpětné vazby. E-maily by měly být krátké a měly by vyžadovat určitý typ zpětné vazby, například spokojenost zákazníka s produktem, službou, obchodním prostředím nebo podporou prodeje. Průzkumy, které umožňují zákazníkům volbu z nabídky možností odpovědí, mohou být méně časově náročné než e-maily, které od zákazníků vyžadují, aby napsali popisy svých služeb.

Reklamace Emaily

Pokud zákazník pošle stížnost na vaši firemní e-mailovou adresu, může rychlá reakce pomoci minimalizovat potenciální škody, které mohou vyústit v negativní zkušenosti zákazníků. Ve své odpovědi berete na vědomí zájem zákazníka a pokud možno nabízet řešení pro řešení stížnosti nebo udělení koncese na uklidnění zákazníka. Například: "Chápeme frustraci, ke které dochází při dlouhých čekacích dobách v podnikání, a my se omlouváme za případné nepříjemnosti, které vám vaše nedávné čekání způsobilo. Usilujeme o to, aby zákazníci nečekali v řadě delší než 10 minut a ujišťují vás, že vaše zkušenosti nebyly pro naši firmu typické. Jako způsob, jak nabídnout omluvu, prosím, přijměte přiloženou dárkovou kartu, která se použije při příštím nákupu. "

Kompletní e-maily

Pokud zákazník potřebuje čas na to, aby odeslal vaši firmu bezplatný e-mail s zpětnou vazbou, využijte ji ve svůj prospěch. Děkujeme zákazníkovi za jejich čas a nechte je vědět, že zpětná vazba je ceněna. Například "Děkujeme, že jste si udělali čas, abyste sdíleli své pozitivní zkušenosti s naší obchodní činností. Jsme rádi, že jste získali vynikající servis od našeho prodejce, Susan Smith. Přijdeme podél vašich laskavých slov jak ke Susaně, tak k jejímu okamžitému nadřízenému. "Zvažte, zda se zákazník zeptá, zda mohou být jejich komentáře použity v budoucích marketingových materiálech jako pozitivní osvědčení o vaší společnosti.

E-mailový obsah

Vaše e-maily jsou formální obchodní komunikace a obsah by se s nimi měl považovat za takové. Adresujte příjemce podle jména, pokud je to možné, a zkontrolujte obsah dvakrát, abyste zajistili, že dokument je gramaticky správný a neobsahuje žádné typografické chyby. V případě, že zákazník požaduje další kontakt, uveďte název společnosti a jméno osoby, která odpovídá, stejně jako fyzická adresa společnosti, webové stránky a telefonní číslo společnosti. Poskytněte zákazníkům možnost "odhlásit se" nebo "odhlásit" v případě, že již nechcete dostávat vaši korespondenci.

 

Zanechte Svůj Komentář