Co je týmová práce prodeje?

Tradiční prodej zahrnuje strategii "osamělého vlka", ve kterém jeden prodejce pracuje nezávisle. Firmy si však stále více uvědomují hodnotu prodeje týmů, které zahrnují spolupráci mezi členy týmu. Některé firmy vyžadují rozsáhlou týmovou práci s využitím techniky prodeje v týmu, zejména při uskutečňování prodejních hovorů nebo při konzultacích se zákazníky o velkých nákladech.

Provedení prodeje

Když členové týmu společně dělají prodejní hřiště, vzájemně si vzájemně dávají důvěru. Spolupracují s kolegy, s nimiž už jsou obeznámeni, spíše než jen s cizím člověkem. Navíc nemusí mít pocit, že prodej závisí pouze na nich, což jim pomáhá více se uvolnit. Jsou také mnohem pravděpodobné, že řeší všechny důležité aspekty produktu nebo služby a kupní smlouvy, protože pokud jedna osoba zapomene něco zmínit, druhá zřejmě bude, jak říká Allan Boress v "Deset pravidel efektivního týmového prodeje. "

Vzdělávání obchodních pracovníků

Práce v týmu také pomáhá prodejnímu personálu analyzovat svou prodejní strategii. Členové týmu sledují, co funguje nebo nefunguje na prodejním hřišti, když sledují své kolegy, mluví se zákazníky. Kromě toho má méně zkušených členů týmu spolupracovat s více zkušenými zaměstnanci, což jim pomáhá učit se. Jak si staví své znalosti, mohou postupně převzít více hands-on role v prodeji hřiště. Mezitím může zkušený zaměstnanec nad nimi dohlížet a poskytovat konstruktivní kritiku.

Budování vztahů

Prodej práce nemusí zahrnovat pouze prodejní personál. Přivedením neobchodních pracovníků, s nimiž zákazník bude pracovat později, se může vybudovat důvěra ve společnost, což umožní těmto zaměstnancům sdílet své odborné znalosti. Zaměstnanci jiných oddělení mohou diskutovat o nabídkách, které by prodejní pracovníci nemysleli, a ukázat zákazníkovi, jak může mít společnost prospěch z ní různými způsoby. Odborné znalosti pracovníků oddělení umožňují vytvářet vazby mezi potřebami zákazníků nebo budoucími potřebami a tím, co společnost může poskytnout. To umožňuje složitější vztah mezi zákazníkem a společností, jak říká Voss Graham v "Výhody prodeje týmu". Podobně je prodejní tým lépe schopen ubytovat nebo měnit cenu podle potřeb zákazníka.

Úskalí

Prodej v týmu může dojít k zásahu, pokud nebudete rutinně dobře zkoušet. Členové týmu, kteří se navzájem mluví nebo navzájem přerušují, ať už úmyslně nebo neúmyslně, vypadají neprofesionálně, říká Boress. Ještě horší je, že riskují, že si navzájem protiřečí. Navíc, dodává, zákazníci se cítí přemoženi, když příliš mnoho členů týmu spojuje prodejní hřiště. S 10 členy týmu na prodejní volání není dobrý nápad. Stejně tak by se zákazníci v maloobchodě pravděpodobně cítili překvapeni, pokud by byli konfrontováni více než jedním zaměstnancem, pokud by nedošlo k zásadnímu nebo složitému nákupu.

 

Zanechte Svůj Komentář