Co je prodejní fakturu ve finančním účetnictví?

Prodejní faktura ve finančním účetnictví je nástrojem, který společnost používá k informování klientů o částkách, které jsou splatné výměnou za zboží, které bylo prodáno. Prodejní faktura by měla obsahovat informace o tom, které položky zákazník zakoupil, množství, které si zakoupil, slevy, které obdržel, a celkovou částku, kterou dluží. Prodejní faktura by navíc měla obsahovat stručné shrnutí podmínek transakce, jako je přijatelná doba zpoždění mezi prodejem a platbou.

Prodejní faktury a knihy

Prodejní faktura představuje výnos, který vaše firma vydělala. Použitím akruální metody účetnictví, která považuje prodej za výnosy ještě předtím, než jste skutečně za ni zaplatili, je prodejní faktura položkou, která se má zadat do výnosové části vaší knihy. Vaše celkové obchodní příjmy jsou číslem, které zahrnuje celkovou částku všech vašich prodejních faktur za dané období, jakož i veškeré dodatečné příjmy, které vaše společnost získala, například z prodeje nebo pronájmu obchodního majetku.

Prodejní faktury a pohledávky

Vaše finanční účetnictví by také mělo zahrnovat systém pro sledování, které zákaznické faktury byly uhrazeny vašimi klienty a které transakce představují příjmy, které je třeba ještě vybírat. Pohledávky jsou účetní pojem, který popisuje tržby nebo transakce, které vaše firma provedla a jejichž platba je stále splatná. Sledování pohledávek umožňuje efektivně vyčíslit delikventní zákazníky a rovněž poskytuje informace o tom, zda výpadky peněžních toků plynou z nízkého objemu prodeje nebo od zákazníků, kteří jsou pomalu zaplatili.

Prodejní faktury a fakturace

Fakturace je proces finančního účetnictví, který poskytuje výkazy zákazníkům s nevyrovnanými zůstatky, a poskytuje jim informace o tom, kolik dluží a zda jsou jejich zůstatky splatné. Fakturační proces pomáhá svým zákazníkům tím, že jim poskytne jasné informace o nezaplacených zůstatcích, a pomáhá vaší společnosti podporou a usnadněním plateb zákazníků. Vytvoření fakturačního systému je poměrně snadné, pokud vaše podnikání sleduje prodejní faktury a pohledávky.

Prodejní faktury a rozpočtování

Prodejní faktury jsou důležitým nástrojem pro rozpočtový aspekt finančního účetnictví, protože vám poskytují informace o tom, kolik příjmů můžete očekávat v příštích obdobích. Pokud se vaše prodejní faktury sčítají až do značné míry, je pro vaše podnikání rozumné plánovat významné nákupy zásob nebo zlepšení kapitálu, protože je pravděpodobné, že brzy obdržíte z těchto neuhrazených faktur výnosy za tyto výdaje.

 

Zanechte Svůj Komentář