Co je zpráva o analýze prodeje?

Zpráva o prodeji uvádí trendy, které se v průběhu času vyskytují v objemu prodeje společnosti. Ve své nejzákladnější formě ukazuje zpráva o analýze prodeje, zda se tržby zvyšují nebo klesají. Kdykoli během fiskálního roku mohou obchodní ředitelé analyzovat trendy ve zprávě za účelem určení nejlepšího postupu. Manažeři často používají zprávy o analýze prodeje k identifikaci tržních příležitostí a oblastí, kde by mohly zvýšit objem. Například zákazník může v určitých obdobích vykazovat historii zvýšeného prodeje. Tyto údaje mohou být použity k žádosti o další podnikání v těchto špičkových obdobích.

Aktuální prodeje

Zpráva o prodeji ukazuje skutečné tržby společnosti za určité období - čtvrtletí, rok, nebo jakýkoli časový rámec, který manažeři považují za významný. Ve větších společnostech mohou zprávy o analýze prodeje obsahovat pouze údaje o dceřiné společnosti, divizi nebo regionu. Manažer malého podniku může mít větší zájem na tom, aby přerušil prodej podle místa nebo produktu. Některé malé, specializované podniky s jediným místem jsou dostatečně kompaktní, aby používaly obecné údaje o prodeji. Zpráva o prodeji může porovnávat skutečný prodej s plánovaným prodejem.

Nové vs. opakované prodeje

Prodejci, kteří vytvářejí obchodní zprávy pro jiné společnosti, mohou nabízet analýzu nových a opakovaných obchodů. Analýza prodeje může zahrnovat procento výnosů pocházejících z těchto různých skupin zákazníků a tento typ rozdělení může být užitečný pro manažery, kteří chtějí vědět, zda si udržují svoji činnost. Nová analýza oproti opakování je také užitečná při měření efektivity nové reklamy, nových produktů a úmyslného cílení nových zákaznických segmentů.

Požadavek na produkt

Jeden z trendů, které může odhalit zpráva o analýze prodeje, je, zda existuje problém s poptávkou po produktu. Dlouhodobý pokles prodeje jednoho produktu může naznačovat několik problémů. Soutěž by mohla narušit podíl na trhu nebo jiné výrobky prodávané stejnou společností mohou dělat totéž. Dlouhodobý pokles může znamenat, že je čas přestat prodávat výrobek nebo změnit značku. V některých případech může pokles odhalit, že potřeby zákazníků se mění. Manažeři by mohli produkt znovuobnovit nebo přebalit pro nový účel nebo nový cílový trh.

Odhady

V některých průmyslových odvětvích, jako jsou rezidenční nemovitosti, se pro odhad tržních cen používá zpráva o analýze prodeje. Vlastnosti nebo vlastnosti výrobku mohou stanovit jeho tržní hodnotu na základě toho, co trh v minulosti zaplatil. Například konkrétní vlastnosti domova mohou způsobit zvýšení nebo snížení hodnoty. Mezi tyto funkce patří počet ložnic, náměstí, krby a bazény. V jiných odvětvích podnikání může být stejný princip uplatněn na suroviny, značku nebo reputaci produktu.

 

Zanechte Svůj Komentář