Jaká je křivka S v podnikání?

Nejlepší podniky chápou koncepci růstu a uplatňují nápady vytvořené tímto konceptem tak, aby dokázaly předvídat a čelit problémům s růstem, které přicházejí. Ve skutečnosti je proces růstu pro podnikání, jakýkoli podnik, tak předvídatelný, že pro něj existuje zvláštní název: S křivka podnikání. Samozřejmě můžeme najít S-křivku v ekonomii a spoustě dalších oblastí. Ale co přesně je tato křivka a co to znamená pro vaše podnikání?

Jaká je křivka obchodování?

"S" v definici "S-křivky" znamená "Sigmoidal", což je matematický termín vztahující se k způsobu, jakým je křivka odvozena. Můžete si ale myslet na to jako na křivku tvaru písmena S, která předpovídá, jak podnik bude růst během svého životního cyklu. Je poměrně snadné, s retrospektivem, vidět, jak vaše podnikání rostlo po S-křivce. Nicméně může být trochu náročnější procházet touto křivkou, když se jí pohybujete.

Nejnáročnější body v křivce jsou tzv. Inflexní body, kde váš růst stagnuje. V tomto okamžiku byste mohli mít pocit, že vás soutěžící předjíždí a vše vypadá beznadějně. Možná budete chtít udělat nějaké přitažlivé, ale špatné rozhodnutí, které by vaše společnost mohla podstoupit.

S dobrou znalostí S-křivky a obecného procesu růstu se však budete moci orientovat v takových časech a budete tlačit vaše podnikání na nové výšky a lepší časy.

Etapy S-křivky

Každá firma spouští model S-křivky v dolní části. Nový podnik má nový produkt nebo službu a snaží se ho prodat na masovém trhu. Vzhledem k tomu, že jejich produkt získává trakci na trhu, začne podnikat růst. Zpočátku je růst pomalý a pak se rozvíjí rychleji, když se spotřebitelé začnou zahřát na výrobek. Jak se podnik rozšiřuje, tento růst pokračuje. Nakonec řada faktorů, jak vnitřních, tak i vnějších, způsobuje pokles tempa růstu a postupně se snižují. Mohlo by to být cokoliv, opravdu; mohli by to být konkurenti, kteří se začali přizpůsobovat a zaměřovat se na své zákazníky; mohlo by to být, že jste nasytili trh a že s vaším produktem neexistují žádné další trhy, které by mohly růst; může mít vaše společnost vnitřní problémy, které ovlivňují její schopnost pokročit.

Tento zužující se bod je také bodem zlomu. To vede k mírnému poklesu růstu, přičemž růst je na chvíli negativní. To je kritický bod pro podnikání. Pokud podnik znovu podnikne inovace a najde způsob, jak zůstat relevantní, růstová křivka se změní zpět a růst bude znovu pozitivní. Bude to pravý inflexní bod. Pokud společnost podnikne nějaká špatná rozhodnutí a nic nedělá na to, aby obnovila svůj význam na trhu, pak bude bod obratu trvalý a společnost se ocitne ponořující do hlubin oceánu.

Úspěch vašeho podnikání závisí na vaší schopnosti rozpoznat tyto inflexní body a učinit správné kroky, aby vaše podnikání zpět na trať se správným druh a množství hybnosti pro palivo další růst.

Pokud nerozpoznáte, kdy se vaše firma nachází v inflexním bodě, můžete ji ohrozit. Nejen, že vaší firmě bude odepřena možnost strategicky se rozvíjet, ale také nebudete schopni uspokojit důležitou potřebu. Nejlepším řešením je připravit se na inflexní body předtím, než se stane, a ujistěte se, že víte, jak rozpoznat jeden, když ho vidíte.

Jedna věc, kterou byste měli mít na paměti, je, že inflexní bod nemusí být nutně ukazatelem krize. Jednoduše to znamená, že vaše podnikání stojí před důležitým rozhodnutím a druh rozhodnutí, které uděláte, určí, co se stane v tomto bodě inflexe.

Co přispívá k bodu inflace?

Existuje nespočet faktorů, které ovlivňují růst. Nicméně v počátečních fázích růstu společnosti lze nalézt některé společné faktory, které téměř vždy vedou k prvnímu inflexnímu bodu. Ty mohou být rozděleny na vnitřní a vnější faktory.

Vnitřní faktory

Nedostatek smyslu pro vlastnictví mezi zakladateli: zakládající členové podniku, včetně původních zaměstnanců, obvykle mají velmi silný pocit sounáležitosti, pokud jde o práci na plnění cílů společnosti. Nicméně, jak se organizace rozrůstá a přidávají se další úrovně řízení, nebo když externí investoři přicházejí s odlišnými myšlenek, ztratí se tento smysl vlastnictví a počáteční cíle společnosti se mohou rozmazat.

Nedostatek talentu: Společnosti, které nejrychleji vyrůstají v počátečních fázích, často čelí problému s tím, že své týmy zvětší dostatečně rychle, aby drželi krok s tempem. Růst vašich příjmů se může stát skutečně jen tehdy, když máte dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří podpoří růst vaší společnosti.

Strop pro zakladatele: Horlivost a vášeň zakladatele mohou stačit k tomu, aby nová společnost rostla exponenciálně. Pokud však zakladatel neupravuje svůj styl vedení tak, aby se s ním měnil, a snaží se zapojit do každého rozhodnutí společnosti, může to způsobit zhoršení růstu společnosti.

Zákazník přestane fungovat : malé organizace mají tendenci účinně reagovat rychle na potřeby svých zákazníků. To je obvykle to, co z nich roste tak rychle v raných fázích. Nicméně, jak rostou, objevuje se větší rozdíl mezi vedoucími pracovníky na vrcholu a zaměstnanci, kteří se přímo zabývají zákazníkem. Inovace vztahující se k zákazníkovi se proto nemusí dostat dostatečně rychle k tomu, aby vedoucí pracovníci byli zaváděni včas. Ve skutečnosti nemusí být vůbec implementovány.

Problémy s inovacemi: Chcete-li růst, musíte zaměřit svou strategii na zákazníka a inovovat efektivní a efektivní řešení jejich problémů. To je to, co většinu podniků roste v raných fázích. Když však organizace narůstá příliš, má tendenci se podrobněji zabývat podrobnostmi, jako je zdokonalování procesů, které se vyskytují ve výrobních linkách a odděleních, spíše než hnací inovací pomocí údajů získaných od spotřebitelů.

Vnější faktory

Ekonomika: Na místní, regionální, celostátní nebo dokonce celosvětové úrovni se hospodářství dotýká všech podniků v různém rozsahu a recese může zhoršovat růstovou křivku nejslibnější společnosti.

Finanční problémy: Každá společnost potřebuje nějakou finanční instituci nebo jinou, aby uspěla. Tyto instituce se zabývají transakcemi, kontrolními úrokovými sazbami, úvěry a dokonce i úvěry, které mají spotřebitelé k dispozici. Jejich platební schopnost a stabilita finančního sektoru ovlivní všechny podniky.

Infrastruktura: Podniky, které se spoléhají na fyzická místa s cílem přilákat talent nebo nové zákazníky nebo zlepšit své činnosti, budou ovlivněny územními předpisy, vývojem bytů a stavební činností.

Politická situace: Jakákoli změna zákonů a předpisů na jakékoliv úrovni může mít dopad na podnikání, pokud je nějaká služba nebo výrobek ovlivněn nebo dokonce nezákonný.

Veřejné trendy: Zatímco by bylo nešťastné, je možné, aby podnik utrácel obrovské množství času a peněz, jen aby se mohli postavit, ale pak zjistí, že jsou na špatné straně veřejných tendencí.

Jak přežít inflexní bod

Stručná odpověď je jednoduchá: inovujte a optimalizujte.

Když dosáhnete bodu nasycení, je třeba, aby vaše procesy byly efektivnější, abyste mohli svým zákazníkům efektivněji dodávat, nebo je třeba inovovat rozšířením nabízených produktů a služeb, abyste mohli organizaci poskytnout další prostor pro růst .

Můžete se také podívat na řešení některých vnitřních problémů, kterým může vaše společnost čelit, nebo můžete najít způsoby, jak změnit vnější faktory na příležitosti pro růst vaší společnosti. Teprve když se rychle přizpůsobujete měnícím se okolnostem, můžete udržet hybnou sílu vaší společnosti, a tak bude i nadále růst dlouhodobě.

 

Zanechte Svůj Komentář