Senior Project Manager Popis práce

Jeden z úkolů vedoucího projektového manažera byl hlavně dohled nad ořechy a šrouby nebo technickými aspekty projektu. Postupně se rozšířila role a popis pracovníků projektových manažerů. Nyní zahrnuje odpovědnosti od rozvoje podnikání až po lidské zdroje. Projektový manažer zaměstnává 49 samostatných kompetencí, podle americké společnosti pro podporu řízení projektů.

Plánování

Přístup řízení projektů se nejčastěji používá pro podnikatelské aktivity s výchozím bodem a bodem dokončení. Příkladem je vývoj softwarové aplikace nebo výstavba kancelářské budovy. Role vedoucího projektového manažera začíná nejdříve fázemi plánování projektu. Ve skutečnosti jsou projektoví manažeři často součástí úsilí o rozvoj podnikání zaměřeného na získání nových obchodů. Vedoucí projektový manažer nastavuje cíle projektu a očekávané výsledky, které definují úspěch projektu. Rovněž definuje kritéria výkonu projektu, včetně standardů kvality, navrhovaných časových plánů a odhadů nákladů.

Získávání zdrojů

Vedoucí projektový manažer musí určit, jaké zdroje jsou potřebné k realizaci projektu. Občas lze získat prostředky uvnitř firmy. Ostatní zdroje musí být získány z vnějších zdrojů. Tato odpovědnost se vztahuje i na lidské zdroje. Je na projektovém manažerovi, aby určil, jaké dovednosti jsou potřebné. Pokud nemůže být pracovníci přesunuti do projektu z organizace, musí projektový manažer najímat a najmout osoby potřebné pro vybudování efektivního projektového týmu.

Implementace

Jak se projekt posune vpřed, vedoucí projektový manažer musí rozvíjet komunikační linky, které informují členy týmu. Pracuje také jako spojnice mezi členy týmu, zákazníky, odděleními společnosti a externími dodavateli. Musí vytvořit systém zpráv a monitorování s cílem sledovat pokrok a identifikovat problémy. Při zjištění problémů je zodpovědností vedoucího projektového manažera aktivně usilovat o nalezení řešení, která udržuje projekt v souladu s rozpočtem.

Lidský prvek

Úspěch každého projektu závisí na tom, kdo na něm pracuje. Proto členové týmu dohledu mají zásadní roli v řízení projektového manažera. Musí orientovat a vycvičit tým, se kterým se shromáždil, a působit jako trenér a poradce. Vedle úkolů a delegování odpovědností musí koordinovat týmové úsilí a přistupovat k vyřešení konfliktů. Jak projekt končí, projektový manažer si může vyžádat zpětnou vazbu, kterou může využít při následných diskusích s jiným manažerem společnosti. Tato diskuse by měla určit způsoby, jak zlepšit organizaci a realizaci projektu v budoucnu.

 

Zanechte Svůj Komentář