Hodnota záchrany pro daně

Hodnota záchrany se vztahuje na hodnotu položky, když ji firma již nemůže používat. Položka může být zlikvidována, když již není použitelná, a v takovém případě by měla nízkou záchrannou hodnotu. Pokud je zlikvidován, je-li ještě použitelný, aby byl nahrazen novějším modelem, bude mít větší záchrannou hodnotu.

Stanovení hodnoty záchrany

Hodnota záchrany položky je cena, kterou můžete očekávat, pokud ji prodáte poté, co ji již nebudete potřebovat. Hodnota záchrany musí být stanovena při prvním nabytí nemovitosti, takže její hodnota může být správně odpisována po dobu své délky života pro daňové účely. Hodnota záchrany může být změněna, pokud se změní životnost položky - pokud použijete předmět déle, než se původně předpokládalo.

Pravidlo o deset procent

Chcete-li povolit větší odpočet daně za odpisy, můžete použít pravidlo 10 procent pro výpočet hodnoty záchrany, pokud má položka užitečnou délku života tři roky nebo více. Odečtěte 10 procent svých nákladů z odhadu záchrany. Pokud je odhad záchrany nižší než 10% vaší cenové základny, může být při výpočtu odpisů ignorována hodnota záchrany.

 

Zanechte Svůj Komentář