Prodejní strategie pro noční klub

Noční kluby čelí tvrdě konkurenci, a to nejen z jiných nočních klubů a samostatných barů. Kasínové a hotelové kluby, a dokonce i vlastní spotřebitelé, žijí pro zákazníky a jejich těžce vydělané dolary. Manažeři, kteří mají vážné přírůstky výnosů, musí naplánovat a provést spolehlivou strategii prodeje, aby získali příjmy na další úroveň.

Nastavte cíle

Jasně definujte své cíle a termín pro jejich splnění. Možná budete muset zvýšit tržby o určité procento, vytrhnout určitý tržní podíl od konkurence nebo oslovit nový cílový trh.

Přehodnoťte své produkty

Podívejte se tvrdě a hluboko na vašich trzích, abyste zjistili, co funguje a co není. Nestačí vědět, že prodáváte více piva než víno. Musíte přesně vědět, kolik z každého piva prodáváte a jaké je vaše ziskové rozpětí u každého prodeje. Pracujte také na jídelním menu. Jděte s očima k utažení a ořezávání tuku. Pokud to pro tebe nefunguje, zbav se toho.

Každý zaměstnanec je prodejcem

Zaměstnanci vašich zákazníků jsou nejprve prodejci. Ujistěte se, že mají školení o osvědčených postupech, které potřebují k efektivnímu prodeji, prodeji a prodeji v rámci svých funkcí. Například je běžnou praxí, aby server nabídl jiný nápoj, jakmile sklenice patrona je polovina nebo dvě třetiny prázdné. Výzkumy v průmyslu však ukazují, že patroni jsou podle časopisu "Nightclub & Bar" více ovlivňováni úrovní nápojů spolužáků, než jsou jejich vlastní, protože se dívají, zda mají dostatek času na další nápoj. Dokonce i malé zlepšení techniky mohou mít značný dopad na prodej.

Standardizujte operace

Barman, který má těžký nápoj s alkoholem, doslova vylévá zisk, stejně jako server, který je nadměrný při kompostování nápojů. Analyzujte své operace a zjistěte, kde by standardizace ušetřila peníze.

Znáte své zákazníky

Segmentujte své zákazníky do skupin, abyste určili, kdo jsou, a jak a proč nakupují. Podívejte se na nevyužitý potenciál - segmenty, na něž se necítíte efektivně, stejně jako segmenty, které jste možná přehlédli. Nondrinkery jsou jedním ze segmentů, které správci nočních klubů rutinně ignorují.

Vyhodnoťte soutěž

Podívejte se na své největší konkurenty. Navštivte je sami, nebo pošlete kvalifikovaného zaměstnance, abyste získali nějakou konkurenční inteligenci. Učte se od toho, co tento konkurent dělá dobře a odkud je nedostatečný, abyste mohli úspěšněji soutěžit s jeho silnými stránkami a vyzdvihnout uvolněný zbytek jeho slabostí. Vaši prodejci mohou být dalším zdrojem informací. Zeptejte se těch, kteří poskytují svým konkurentům také informace o výzvách, kterým čelí ostatní kluby a jak se s nimi manažeři zabývají.

Diferenciace

Vytvořte hodnotu nastavením nočního klubu na rozdíl od soutěže. To můžete dosáhnout tím, že nabízíte jedinečné produkty - například podpisové nápoje. Alternativně můžete prezentovat jiné prostředí prostřednictvím lákavého dekorace, vynikající služby nebo jedinečné zábavy.

Reklama a marketing

Najděte nové a inovativní způsoby marketingu vašeho klubu, a to jak pomocí tradičních, tak i nových médií. Letáky, rozhlasové reklamy, sociální sítě a marketing obsahu - například prostřednictvím hudebního blogu - jsou způsoby, jak se dozvědět o událostech a speciálních propagačních akcích, stejně jako o vašich obvyklých nabídkách. Zaměřte se na budování vztahů, protože to je klíč k vybudování loajální a lukrativní zákaznické základny.

Provedení

Jakmile se rozhodnete, co musíte udělat, naplánujte, jak to budete vytahovat. Seznamte se s konkrétními kroky, které je třeba podniknout, abyste dosáhli toho, aby každý díl své strategie dosáhl. Kromě toho nastavte metriky, pomocí kterých můžete posoudit svůj úspěch, stejně jako časovou osu pro hodnocení toho, jakým způsobem děláte na různých milníkůch.

 

Zanechte Svůj Komentář