Obchodní strategie Buzz slova

Stejně jako u jakékoli jiné profese, prodej má vlastní sadu slov, která se používají při vytváření strategie prodeje. Pokud se snažíte proniknout do povolání prodeje nebo pracujete s obchodními partnery, musíte pochopit některé z nejzákladnějších prodejních módů pro pochopení strategie. Získáte jasnější pochopení strategie prodeje, když se naučíte základní slovní zásobu této profese.

Klient

Když odborníci na prodej používají určité termíny, mají jemné významy, které neprodejní odborníci nemusí rozumět. Pojem "klient" se nevztahuje na žádného spotřebitele, s nímž může spolupracovat prodejní společník. V obchodní strategii je konečným cílem klient. Klient je účetní jednotka, která aktivně nakupuje produkt a vytváří příjmy.

Vedoucí generace

Vedoucí je spotřebitel, který ještě nebyl kontaktován obchodním profesionálem, a vedoucí generace je proces shromažďování kontaktních informací pro potenciální zákazníky. Chladné vedení je takové, s nímž je prodejní společník obeznámen. Hezký náskok je kontakt, který byl dán odbornému prodejci společným přítelem nebo kolegou, nebo který požádal o informace z jednoho z marketingových snah společnosti. Kvalifikovaný nebo horký vedoucí je subjekt, který projevil opravdový zájem mluvit s obchodním profesionálem.

Projekce

Projekce jsou rozhodujícími součástmi obchodní strategie, kterou odborníci na prodej neustále sledují. Projekce je odhad možného prodeje vytvořeného obchodním profesionálem na základě jeho prodeje. Prodejní cesty jsou termínem, který odborníci na prodej používají k odkazování na nevyřízené podnikání. Prognózy prodeje jsou souhrnem prodejní cesty.

Vyhlídka

Pojem "prospekt" a "klient" jsou často používány zaměnitelně neprodejnými profesionály. Vyhlídka je spotřebitel, který dosud koupil produkt. Prodejní společník může být v jednání se spotřebitelem nebo odborníkem v oblasti prodeje mohl mít původní kontakt se spotřebitelem a spotřebitel vyjádřil zájem o získání dalších informací.

Kvóta

Prodejní kvóta je měřicí hůl používaná pro sledování výkonu profesionálního prodejce. Kvóta je částka výnosu, zisku nebo počtu jednotek, které má prodejní podnik plánovat prodávat. Kvóty jsou stanoveny prodejními manažery a slouží k určení provize a bonusových plateb.

Návratnost investic

Jednou z částí prodejní strategie, kterou odborníci z prodeje používají k tomu, aby přesvědčili zákazníky, aby se stali zákazníky, je nastínění návratnosti investic, které si potenciální zákazník uvědomí tím, že zakoupí produkt. Návratnost investice je částka, kterou klient ušetří implementací nového produktu a využívá jeho funkcí šetřících peníze. Například laserová tiskárna, která monitoruje spotřebu toneru, ušetří vyhlídkové peníze na toneru v průběhu času a že úspory mohou kompenzovat náklady na tiskárnu.

Přidat hodnotu

"Přidaná hodnota" je něco, co odborný prodejce může společně s produktem nabídnout, aby se nabídka více zajímala. Například profesionální prodejce může nabízet další rok záruky, aby přilákal spotřebitele k nákupu počítače. Prodejní společník přidává hodnotu zákazníkovi bez přidání nákladů na produkt. Dalším způsobem, jakým mohou obchodní profesionálové přidat hodnotu k dohodě, je zapojit se do konzultačního prodeje. Prodejní profesionál, který nabízí bezplatné poradenství a stává se cenným zdrojem pro klienta bez dodatečných nákladů v naději, že prodává více produktů, se zabývá konzultačním prodejem.

 

Zanechte Svůj Komentář