Prodejní fáze vs. příležitostná fáze v CRM

Řízení vztahů se zákazníky nebo CRM je obchodní strategie založená na shromažďování informací o jednotlivých zákaznících z co největšího počtu zdrojů a jejich konsolidaci do snadno dostupného formátu, který mohou zaměstnanci využít při řešení každého zákazníka. Teorie za tím účelem je, že analyzováním a pochopením zájmů a zvyklostí zákazníka mohou zaměstnanci vytvářet lepší věrnost a spokojenost, pomáhat společnostem snižovat provozní náklady a zároveň zvyšovat zisk. CRM se vyvinula jako technologie, která ji podporuje, od jednoduchých prodejních softwarových programů až po vypracování softwarových sad, které sledují všechny aspekty zákaznické interakce.

Co je prodejní fáze?

Prodejní fáze je součástí práce, kterou se každý prodejce snaží dosáhnout. Bez ohledu na to, zda pracují na základě provizí nebo zda jsou zaměstnanci, musí prodejci převádět možnosti prodeje do uzavřených obchodů, aby splnili cíle daného vedoucím oddělení prodeje. Proces prodeje, zpracování detailů a uzavření obchodu představují prodejní fázi.

Pracovní tok prodejní fáze

Proces prodeje musí být efektivní a důkladný, aby bylo zajištěno, že potřeby zákazníka budou splněny při plnění cílů prodeje. Po celou dobu prodeje by se prodejce měl řídit řadou kroků, které by usnadnily pracovní postup prodejní fáze, přičemž konečným výsledkem bude ukončení prodeje. Právě zde dochází k dobrým postupům CRM tím, že se poskytují okamžité informace o každém jednotlivém zákazníkovi a osobním nebo obchodním potřebám zákazníka. Vzhledem k tomu, že fáze prodeje může být rozdělena na více než jednu schůzku, musí prodejce poskytnout zákazníkovi pozornost a služby potřebné k dosažení loajality zákazníků.

Co je Opportunity Stage?

Bez možnosti příležitosti by nebylo nic, co by vedlo k prodeji. Shromážděné informace o potenciálních a současných zákaznících pomáhají podnikům vytvářet přizpůsobený prodejní přístup k rozvoji a řízení vztahů se zákazníky. Příležitosti k vytvoření prodeje mohou pocházet z různých metod. Když se spotřebitelé přidávají do seznamu firem, poskytují příležitost pro budoucí kontakt. Stávající zákazníci také představují možnosti prodeje. Například zákazníci telefonického předplatného, ​​kteří se přihlásí k problému nebo ke změně služeb, mohou představovat potenciální prodej služeb, o nichž si možná nebudou vědět. Příležitosti jsou také vytvářeny prostřednictvím marketingu a reklamy, které nabízejí potenciálním i stávajícím zákazníkům další informace.

Zapnutí příležitostí do prodeje

Příležitosti samy o sobě nevedou k provozu. Abyste získali zisk potřebný k udržení vašeho podnikání, musí se příležitosti proměnit v prodej. Zajistěte, aby prodejci věděli, jak účinně rozvíjet solidní vztahy s potenciálními zákazníky, aby převáděli prodej a vyvinuli věrný obchodní vztah. Tím, že znáte potřeby zákazníků a získáte čas na vybudování individualizovaného vztahu pomocí CRM, může prodejní tým v případě potřeby zpevnit prodej a zvýšit zisk tím, že bude prodávat.

 

Zanechte Svůj Komentář