Prodejní proces a komunikace

Základní prodejní proces spočívá ve zřizování kontaktu se zákazníkem, rozvíjení vztahu důvěryhodnosti, při prezentaci hodnotové nabídky produktu, při řešení námitek zákazníků, při uzavírání prodeje, při žádostech o postoupení, při následné komunikaci a při správě účtu. Z tohoto seznamu kroků v procesu jsou nejdůležitějšími součástmi úspěšných prodejních transakcí a rozvoje budoucího podnikání vyvíjení vztahu důvěry a následné komunikace.

Prospektování

Hledání nových zákazníků a efektivní správa účtu jsou úzce spjaty. Při průzkumu se prodejce setká s mnoha potenciálními zákazníky, aby zjistili, zda by měli zájem o speciální propagaci nebo konkrétní produkt. Řízení účtu nebo vztahů je prostě procesem opakovaného kontaktování zákazníků s cílem informovat je o speciálních nabídkách nebo produktech, které by mohli ocenit. Obě úkoly vyžadují vytrvalost, důslednost a pečlivou pozornost věnovanou tomu, co zákazník říká, a neříká, že zjistí, zda existuje potenciál pro prodejní transakci.

Budování vztahů

Prodej se netýká pouze prodeje jednoho produktu jednomu zákazníkovi. Úspěšný podnik staví na každé zákaznické transakci a přivádí zákazníka do rozšířeného obousměrného komunikačního procesu. Cílem budování a řízení vztahů je přeměnit zákazníka, kterého musíte proaktivně volat, aby inicioval prezentaci do zákazníka, který vás dobrovolně zavolá vyřešit problém.

Návrh hodnoty

Pokud prodejní zástupce pečlivě naslouchá tomu, co zákazník skutečně říká, měla by být schopna identifikovat hodnotu nabídky, která by se zákazníkovi nejvíce líbila. Některá hodnotová tvrzení se vztahují ke stylu, jiní k výkonu a jiní jsou založeni výhradně na srovnávání cen. Představa o hodnotné prezentaci by měla vést k prodeji, ale někdy má zákazník otázky. Součástí procesu prodeje je opakování zákaznické otázky, takže ví, že posloucháte. Potom se znovu objeví prezentace hodnotové nabídky s jiným důrazem.

Doporučení

Téměř stejně důležitá jako uzavření prodeje se zákazníka zeptá: "Znáte někoho jiného, ​​kdo by mohl mít zájem o tento výrobek?" Doporučení představují potenciální budoucí podnikání a potvrzují, že prodejce správně vytvořil dobré vztahy s původním zákazníkem - další šanci na budoucí podnikání. Zákazník, který podává žádost, často poskytuje představu o vaší dobré službě. Každý písemný posudek je zlatým prodejním nástrojem a měl by být použit v procesu budování důvěry s potenciálními zákazníky.

 

Zanechte Svůj Komentář