Výkonnost prodeje a jak měřit efektivitu prodejního oddělení

Neustálé sledování výkonu vašeho oddělení prodeje z hlediska tvorby výnosů může pomoci vašemu podniku zůstat na finanční cestě. Stanovení stanovených standardních kritérií měření vám pomůže rychle zjistit, zda jste v rámci kvóty, nebo zda máte určité divize nebo osoby ve svém oddělení prodeje, které nedosahují očekávání.

Stanovte cíle výdělku

Nastavte individuální a / nebo skupinové cíle pro vaše obchodní oddělení. Můžete si zvolit krátkodobé nebo dlouhodobé cíle, ale je důležité je pravidelně sledovat, aby se zajistilo, že zaměstnanci nebudou zaostávat. Požádejte o pravidelné zprávy o stavu, a to buď na týdenní nebo měsíční bázi, abyste zjistili, jak dobře fungují obchodní pracovníci. Pokud pravidelně překračují cíle, možná jste nastavili příliš nízké hodnoty. Pokud se nikdo blíží předpokládaným příjmům, může to být znamení, které je třeba přehodnotit, pokud jste nadhodnocovali schopnost vašich zaměstnanců nebo potenciál generování příjmů.

Měření udržení podnikání

Sledujte obchodní činnost v oblasti prodeje a také nové generace prodeje. Například pokud odborník prodeje obnoví stávající zakázku, je to znamení, že zákazník stále nachází hodnotu ve vašem produktu nebo službě a že prodejce účinně udržuje vztah během trvání původní smlouvy. To může být pro vaše finanční zdraví stejně důležité jako přinášení nových zákazníků.

Zkontrolovat ustavující obrázky

Měříte, jak často vaše oddělení prodeje dokáže zákazníkům zvýšit dražší produkty nebo služby nebo prodat prodloužené smlouvy nebo záruky. To vám pomůže posoudit efektivitu znalostí vašich prodejních pracovníků o produktech a službách vaší společnosti, jakož i schopnosti prodejců zapojit zákazníky a zvýšit tržby.

Vyhodnotit nehmatatelný

V závislosti na typu organizace, kterou provozujete, může dojít k přiměřenému zpoždění mezi tím, kdy zaměstnanec prodeje začne vytvářet potenciálně ziskový vztah s klientem a když vidíte výsledky výdělku v dolní řadě. Podívejte se na způsoby, jak měřit nehmotnou efektivitu vašich prodejních pracovníků, jako je počet nových potenciálních zákazníků nebo nastavení setkání. Sledování těchto úkolů při budování vztahů a při stavbě základních staveb vám může pomoci zhodnotit celkovou efektivitu, profesionalitu a potenciál vašich zaměstnanců.

Přehled zkušeností zákazníků

Může být obtížné hodnotit výkon vašich prodejců v oboru, ale můžete získat představu o tom, jak dobře je vaše společnost zastoupena měřením zpětné vazby od zákazníků. Proveďte průzkum spokojenosti zákazníků nebo nabízejte zákazníkovi možnost poskytnout zpětnou vazbu ve vašem místě podnikání nebo na webových stránkách společnosti. Požádejte o podrobné informace o tom, kdo je obsluhoval, o svých zkušenostech a výsledných rozhodnutích o koupi. Pomocí zpětné vazby můžete měřit efektivitu prodejních pracovníků při zastupování vaší společnosti.

 

Zanechte Svůj Komentář