Trénink obchodních operací

Prodejní operace nebo prodejní podpora je oddělení, které pomáhá zvýšit efektivitu prodejní síly tím, že provádí informovaná obchodní rozhodnutí na základě analytických údajů. Skupina také zajišťuje, že organizace disponuje všemi nástroji a zdroji potřebnými pro splnění nebo překonání strategických prodejních cílů. Téměř 54 procent divizí prodejních operací je méně než tři roky, což činí efektivní trénink pracovníků, který je nezbytný pro úspěch oddělení.

Prodejní strategie

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, kterým obchodní ředitelé čelí v rámci organizace, je určení strategie, kterou ostatní budou muset provést. Jakmile bude strategie upevněna, tým vedení prodeje by měl úzce spolupracovat s oddělením prodeje, aby zajistil implementaci strategie. Školení v rámci obchodního oddělení je zásadní. Obchodní manažeři by měli být trénováni na to, jak členům týmu poskytovat pozitivní i konstruktivní zpětnou vazbu. Prodejní síla by měla být také vyškolena o tom, zda bude využívat transakční nebo konzultační přístup s vyhlídkami.

Prodejní metriky a přehledy

Metriky a přehledy prodejů vaší organizace musí být přesné. Nesprávné prognózy prodeje způsobí, že vaši prodejní lídři udělají špatná obchodní rozhodnutí. Ať je váš přehled vygenerován prostřednictvím tabulky, vlastní aplikace nebo služby CRM, prodejní a prodejní personál by měl mít odpovídající školení, jak měřit výkon a spouštět zprávy s přesností. Jako nejlepší postup byste měli jmenovat osoby, které mohou být zodpovězeny za vaše metriky a přehledy, takže víte, kam se obrátit, když vzniknou problémy. Oddělení prodejních operací se může ujmout vedení při vytváření nebo revizi příručky zásad a postupů, která dokumentuje, jak a kdy je třeba spouštět zprávy. V rámci výcvikového procesu by tato dokumentace měla také uvést, které manažery nebo manažery musí tyto zprávy obdržet.

Prodej komunikace a technologie

Pokud se jako součást prodejní strategie vaší organizace budou gadgety technologie, jako jsou mobilní zařízení sponzorované společností, musí zaměstnanci ve vašem obchodním oddělení vyškolení o správném a vhodném používání těchto zařízení. Toto školení by se nemělo zaměřovat jen na provoz zařízení, ale na to, aby e-maily a související komunikace byly profesionální a obchodní. U otázek týkajících se chování zaměstnanců v oblasti prodeje by měl být k tréninkovým účelům používán pevný a autoritativní komunikační tón. Pro prodejní komunikaci týkající se cílů, cílů, hodnot a poslání oddělení by měl být tón a jazyk udržovány optimistické a pozitivní.

Kompenzace prodeje, kvóty a zásady

Zatímco může být provedeno přezkoumání kompenzace a kvóty s kandidáty před nebo po nájemné, podrobnější školení by mělo být organizováno prostřednictvím podpory prodeje v pravidelných intervalech nebo při změnách. Vaše prodejní síla musí být jasná, jak jsou vypláceny bonusy a pobídky a jaké kvóty nebo obchodní cíle musí být splněny. Mark Coleman, odborník na odškodnění v oblasti prodeje, tvrdí, že špatná exekuce, neustálé přepracování a nedostatečná komunikace mohou vést k neefektivnímu plánu kompenzace prodeje. Oddělení prodejních operací musí zajistit, aby byla zajištěna přiměřená odborná příprava týkající se všech zásad prodeje, zejména pokud jde o variabilní platy a kvóty.

 

Zanechte Svůj Komentář