Prodejní setkání Myšlenky na budování týmu

Na prodejním setkání, věnování části času pro týmovou přípravu, umožňuje každému členovi týmu využít moudrosti a zkušenosti ostatních ve skupině. Přístup k budování týmu pomáhá otevřít komunikační linky, což skupině umožňuje rozvíjet ducha vzájemné pomoci, spíše než soutěžit o to, aby se stala hlavním producentem příjmů. Aktivity spojené s budováním týmu mohou být také zábavné, což zasedání udělá tak, že se každý bude těšit.

Řešení zamítnutí

Každá osoba, která se zabývá prodejem, se musí zabývat odmítnutím - nikoliv prodejem. Je velmi důležité, aby prodejní profesionál nedovolil odmítnutí odradit jej od toho, co ovlivňuje jeho budoucí výkon. Poskytnout každému členu týmu příležitost k diskusi o pocátech souvisejících s odmítnutím a mluvit o strategiích, které používají k odrazení emocionální povahy, umożní każdé osobę na schûzce uznat, że odmítnutí je soućástí práce. Vidět, jak se ostatní vyrovnávají, mohou pomoci profesionálům v prodeji, aby se stali mentálně silnějšími, odolnějšími a sebejistějšími.

Proč nám rádi pracujeme zde

Stát se efektivním obchodním profesionálem vyžaduje nadšení a trvalý optimismus. Jeden způsob, jak získat prodejní tým, je vypálit, je nechat každého člena promluvit o pozitivních aspektech svého zaměstnání - to, co má ráda, že je obchodním profesionálem a proč má ráda práci pro společnost. Členové mohou mluvit o tom, jak se jim cítí dobře, když pomáhají zákazníkovi vyřešit problém nebo zlepšit život zákazníka. V tomto segmentu obchodního jednání by měla každá osoba diskutovat o tom, co činí produkty nebo služby společnosti nadřazené a proč je hrdý, že je prodává. To pomůže každému člověku souviset s konceptem, že je součástí vítězného týmu. Je-li tento segment schůzky naplánován do konce, bude pravděpodobnější, že každý z nich opustí místnost s vyšší úrovní energie než při zahájení schůzky.

Rozpoznání hráčů True Teamu

Jedním ze způsobů, jak podpořit týmovou práci, je rozpoznat a odměnit ji. Jsou chvíle, kdy má jeden prodejní profesionál vstoupit, aby pomohl jinému uskutečnit prodej. Poskytněte fórum během schůzky, abyste veřejně uznali tyhle jedince, kteří jdou z cesty, aby pomáhali kolegům. Jeden člen týmu může například pomoci kolegovi připravit zákaznický návrh, když čelí přísné lhůtě. Další oblastí, která se zaměřuje na uznání, je, když člen týmu poskytne kolegovi včasnou radu o tom, jak uzavřít prodej.

Role hry zákazníka

Jedním z aspektů, jak se stát efektivním obchodním profesionálem, je učení, jak překonat námitky zákazníka. Ať už se prodává spotřebitelům nebo firmám, obchodník se setká s odporem potenciálních zákazníků. Nechte každého člena týmu hrát roli zákazníka, který vznáší námitky, a nechte ostatní, aby využili své schopnosti, aby se pokusili překonat tyto námitky. Jedna věc, kterou se musí člověk nově seznámit s prodejem, musí vědět, že není vždy to, co říkáte, abyste překonali odvahu zákazníků, jak to říkáte. Každý zákazník je jedinečný a nejúspěšnější odborníci v oblasti prodeje vyvíjejí techniky k určení specifických překážek, které je třeba překonat, aby se potenciální zákazník stal platícím zákazníkem. Nezkušení odborníci v oblasti prodeje musí rozvíjet schopnost prohlédnout proces prodeje očima zákazníka. Vidět přístup přijatý členy týmu s více zkušeností může zvýšit dovednosti nově příchozích.

 

Zanechte Svůj Komentář