Maximalizace prodeje Vs. Maximalizace zisku

Prodej je prvním krokem ke ziskům. Bez prodeje neexistují žádné zisky. Zisk se také nazývá příjem, čistý zisk a čistý zisk. Prodej se také nazývá příjmy a výsledky z produktů a služeb. V dokonalém obchodním světě by maximalizace prodeje fungovala ruku v ruce s maximalizací zisku, aby vytvořila ideální scénář pro vlastníky a akcionáře.

Aktivita

Maximalizace prodeje je aktivita, zatímco zisk je vedlejším produktem. Může to vypadat jako zvláštní způsob, jak přemýšlet o prodeji a ziscích. Prodej vyžaduje výrobu nebo nákup produktu k dalšímu prodeji. To také vyžaduje propagační úsilí, prodejní personál, zákaznický servis a doprava. To jsou všechny činnosti. Prodej mínus výdajů na zásoby, marketing, prodejní personál, námořní, všeobecné a administrativní náklady se rovná zisku. Zisk je to, co zbylo.

Riziko

Maximalizace zisku má nižší hranici rizika. Maximalizace prodeje ponechává společnost ohroženou. Neexistuje žádná záruka, že vyšší úroveň prodeje bude generovat příjem. Ve skutečnosti mnohé firmy budou prodávat produkt za cenu nižší nebo nižší, aby vytvořily novou zákaznickou základnu. Neexistuje žádná záruka, že tito zákazníci zůstanou na vyšší cenové úrovni.

Groupon je příkladem společnosti, která maximalizuje prodej za cenu zisku. Jejich reklamní náklady na získání nových členů jsou vyšší než tržby generované těmito členy. Jejich logika spočívá v tom, že jakmile se dosáhne kritického množství členů, tržby se zvýší až do výšky zisku. Mezitím utrácejí reklamní dolary rychleji.

Battle Tactics

Pokud společnost prodává výrobek na relativně stabilním trhu s kontrolovatelnými náklady, zvýší se prodeje obecně za následek zvýšení zisku.

Ve snaze zvýšit zisk sníží společnosti výdaje, omezuje propagační úsilí a rozšiřuje úroveň zaměstnanců. Zatímco to funguje v krátkodobém horizontu, může se v dlouhodobém horizontu obnovit. Zrušení nákupů pro zásoby znamená, že objednávky trvají déle, než aby vyplňovaly, což vedlo k nespokojenému zákazníkovi. Snižující se reklama vede k tomu, že zákazníci o produktu neví. Pokud nevědí o produktu, nebudou ho kupovat. Lepším řešením než celoplošnými škrty nebo vyloučením propagačních snah je analyzovat, co funguje a co ne.

Evergreen versus dočasné

Cílem jakéhokoli ziskového podnikání je dosáhnout zisku. Veřejné společnosti mají akcionáře, kteří očekávají a vyžadují, aby společnost byla zisková. Odborníci v oblasti finančního průmyslu posuzují, zda společnost dosáhla svých plánovaných úrovní zisku. Tento cíl se časem nemění. Maximalizace prodeje může být dočasným cílem vstoupit na nový trh, zavést produkt nebo vygenerovat hotovost.

Hotovost

Maximalizace prodeje ani maximalizace zisku není maximalizace hotovosti. Tržby, které nejsou okamžitě vybrány, mohou společnost opustit v pozici s peněžním deficitem. Tato pozice může být zkomplikována rychlou mírou růstu, která vyžaduje nákup zásob pro prodej, který nebude zaplacen, pokud společnost nabídne platební podmínky od 60 do 90 dnů. Společnost je dlužná za peníze a tržby jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty, což vede k zisku. Aktivum se však zobrazuje jako pohledávka, nikoli v hotovosti.

 

Zanechte Svůj Komentář