Tržní prodejní trénink

Kvalitní tréninkový program pro prodej a marketing je důležitý z mnoha důvodů. Dobře plánované školení přimějí nové zaměstnance, aby se cítí vítáni, vytváří hodnoty a cíle společnosti a nastaví účastníky na cestě k tomu, aby se stali obchodními a marketingovými zástupci společnosti. Školení programů může také prospěch veteránů společnosti; obnovovací kurzy mohou oživit dlouhodobé zaměstnance a průběžně je udržovat na nejnovějších trendech a vývoji v průmyslu.

Znalost produktu

Hlubší znalost produktů a / nebo služeb, které prodáváte, by měla být ústředním bodem jakéhokoli tréninkového programu pro prodej a marketing. Solidní nadace produktu bude zahrnovat cenové memorování, přezkoumání přínosů a analýzu konkurenčních výhod. Často budou společnosti distribuovat podrobné informace o produktech a cenách příručky pro nové zaměstnance, které se budou moci podívat na vlastní čas; skupinové školení se pak mohou zaměřit na cvičení, informační testy a simulované obchodní jednání.

Obchodní dovednosti

Mnoho obchodníků a žen rozvíjí vlastní styl setkání a pozdraví potenciální zákazníky, což je důležité pro budování skutečných vztahů a silných prodejních sítí. Existuje však mnoho základních technik prodeje, které mohou a měly by být zdůrazněny zaměstnanci, kteří jsou pro tuto profesi noví, jako je vyvíjení efektivních leštících strojů, zrcadlení zákazníka, vyřizování námitek, převzetí obchodu a rehashing. Nezáleží na tom, jaké jsou předchozí zkušenosti z prodeje a marketingu, všichni zaměstnanci, kteří jsou novým podnikem, by měli být vystaveni základnímu prodejnímu skriptu; to bude udržet na cestě a pomůže jim rozvíjet tok jejich prodejní konverzace.

Organizace

Efektivní obchodní zástupci jsou stále zaměstnáni a často řídí desítky věcí najednou. To znamená, že chybná aplikace, ztracené telefonní číslo nebo nesprávná adresa mohou způsobit ztrátu prodeje. Organizace je nezbytná pro efektivní řízení obsazeného plánu prodeje. Mnohé tréninkové programy pro prodej a marketing učí efektivní organizační zvyklosti a některé z nich vytvářejí systémy, které podporují organizaci, jako jsou denní doby pro předání dokončených žádostí, pravidla pro objednávání marketingových materiálů v pořadačích, a informační tabule k zaslání otázek pro marketingové oddělení nebo vyšší řízení.

Mentoring

Účinnou technikou pro školení nového prodejního zaměstnance je pár dní s ním zkušený obchodní zástupce. To umožňuje novému účastníkovi, aby viděl prodejní proces z první ruky, což pravděpodobně odhalí několik bodů učení, které byly vynechány v simulovaných školeních. Podporuje také rozvoj profesionálního vztahu mezi novým zaměstnancem a jedním z obchodních vůdců ve společnosti, což je důležité pro morální i budoucí podporu.

Úvahy

Důležitým hlediskem je délka tréninkového programu prodeje a marketingu a hodiny dne, kdy se uskuteční. Vzhledem k tomu, že skutečné a ne simulované prodejní prezentace představují životní prostředí vaší společnosti, nebudete chtít, aby váš tréninkový program byl delší než je nutné. Pokud patříte k veterinářům obchodním zástupcům nebo pokud jsou školiteli, budete chtít naplánovat tréninkové tréninky pro denní dobu, kdy jsou zpravidla méně zaneprázdněny prodejem. Dalšími úvahami jsou kompenzace za nové pracovníky v tréninkových dnech a to, zda se při školení poskytuje nebo neposkytuje jídlo. Zaměstnavatelé často zajistí standardní denní mzdu za účast na školení; pověřené "nezávislé" obchodní zástupci však často nejsou placeni. Poskytnutí jídla nebo dvou může zvýšit morálku, zejména pokud je nečekané.

 

Zanechte Svůj Komentář