Prodejní marže pro ocelářský průmysl

Ocel je široce používána ve výrobě, stavebnictví, balení, infrastrukturních projektech a dalších průmyslových procesech. Výrobní subjekty, energetické podniky a infrastrukturní projekty, jako jsou budovy, silnice a potrubí, patří k největším spotřebitelům ocelářských výrobků. Přes jeho kapitálově náročnou povahu není ocelářský průmysl zcela rezervován velkým subjektům. Můžete se účastnit řady malých výrobních a dodavatelských řetězců, které tvoří součást hodnotového řetězce daného odvětví. Nicméně úspěch vašeho malého podniku v ocelářském průmyslu závisí na jeho celkových trendech a výkonnosti.

Prodejní marže byla vysvětlena

Prodejní marže je cena produktu snížená o jeho náklady. Při analýze z širší perspektivy je prodejní marží hrubý zisk vašeho ocelářského podniku. Hrubý zisk představuje rozdíl mezi tržbami a tržbami, tj. Počátečním inventářem a nákupy bez uzavírání zásob. Hrubé ziskové rozpětí vašeho ocelářského průmyslu signalizuje konkurenceschopnost vašeho podnikání ve vztahu k ostatním podnikům v ocelářském průmyslu. Navíc trend vašich hrubých ziskových marží umožňuje stanovit konkurenceschopné ceny a stanovit dosažitelné cíle zisku pro vaše podnikání v oblasti ocelářského průmyslu.

Dynamika tržního prostředí

Ocelářský průmysl je kapitálově náročný sektor, který působí na vysoce konkurenčním trhu. V dodavatelském řetězci existuje mnoho subjektů, od zdroje surovin až po distribuci hotových výrobků. Tyto faktory zvyšují náklady na prodej a provoz, ale také ovlivňují vaše hrubé a čisté zisky. Celostátní a globální ekonomické výhledy také ovlivňují objemy prodeje vašich výrobků z oceli. Například ekonomický růst vyvolává poptávku a zvyšuje objem prodeje a naopak.

Trendy cen

Cenové trendy v ocelářském průmyslu závisí na nákladech na suroviny a provoz. Ceny průmyslu jsou zpravidla nepravděpodobné kvůli cyklickým trendům na trhu. Vysoké ceny surovin vedou k vyšším cenám hotových výrobků. Ceny však klesají s poklesem poptávky, dovozem levných náhrad nebo nadměrným zásobováním oceli. Pokles cen proti vlně stálého růstu cen surovin by určitě ovlivnil vaše prodejní marže. Z tohoto důvodu přetrvávající kolísání cen ovlivňuje konkurenceschopnost vašeho podnikání a konkurenceschopnost ocelářského průmyslu jako celku.

Výhledy výkonnosti

Americký ocelářský průmysl zůstává nestálý díky nestabilním ekonomickým podmínkám na domácím, regionálním a mezinárodním trhu. Tento stav záměrů snižuje Vaši konkurenceschopnost, neboť marže průmyslu často klesají pod úroveň ostatních průmyslových odvětví. Například americké ocelářské společnosti zaznamenaly v roce 2011 kombinované čisté ziskové rozpětí ve výši 1, 58 procenta ve srovnání s kombinovanou prodejní marží 7, 84 procent, kterou zveřejnili ostatní průmyslové odvětví, podle statistik Benjamina Liebmana, zveřejněných na internetových stránkách Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dne 7. ledna, 2013. Nicméně od zveřejnění byly tyto marže nastaveny tak, aby se v budoucnu zlepšily kvůli pokroku hospodářského oživení v USA a celosvětově.

 

Zanechte Svůj Komentář