Hierarchie prodeje

Oddělení prodeje pro své společnosti plní cennou funkci - prodej je obchodní disciplína, která se zabývá hledáním potenciálních zákazníků a proměnou vyhlídek na věrné klienty. Oddělení prodeje a podniky zaměřené na prodej mohou rozvíjet jasné cesty k tomu, aby pokročilí mohli dosáhnout pokroku prostřednictvím zřetelné hierarchie. V jistém smyslu mohou být prodejní hierarchie porovnány s strukturami vojenského vedení, přičemž manažeři pověřeni postupně menšími skupinami zaměstnanců, jak se hierarchie přiblíží k frontě.

Výkonná úroveň

Top manažer v hierarchii prodeje je často označován za ředitele prodeje, viceprezidenta prodeje nebo obdobný výkonný titul. Manažeři prodeje výkonné úrovně jsou zodpovědní za vytváření strategické vize a poslání pro celé oddělení prodeje, které poskytují vedení a vedení k vytváření nových iniciativ a jejich dokončení.

Ředitel prodeje přímo dohlíží na malou skupinu regionálních manažerů a pomáhá jim při stanovování cílů a při vytváření strategií pro splnění cílů společnosti v příslušných regionech.

Regionální řízení

Regionální manažeři jsou zodpovědní za konkrétní prodejní území, ať již jsou odděleny geografickou oblastí, produktovou řadou nebo obchodní jednotkou. Regionální manažeři dohlížejí na řadu jednotlivých prodejních míst, pravidelně kontrolují manažery poboček, aby zajistili splnění cílů a region jako celek zůstávají konkurenceschopnými.

Regionální prodejní manažeři interpretují velkou strategickou vizi výkonných manažerů z hlediska jedinečných potřeb a preferencí zákazníků na svých územích, vyladění prodejní taktiky s cílem maximalizovat jejich dopad na území.

Vedoucí pobočky

Manažeři poboček dohlížejí na jednotlivé prodejní místa nebo skupiny prodejců na regionálním území. Na této úrovni pracují manažeři v blízkosti přední linky, náboru front-line prodejců, rozhodování o individuálních kompenzacích a školení zaměstnanců, kteří neustále zvyšují jejich efektivitu v terénu. Manažeři poboček stanovují individuální cíle a zavádějí ve svých pobočkách jedinečné pobídkové programy, které splňují cíle stanovené regionálními manažery.

Na úrovni poboček se prodejní týmy často vzájemně soutěží, aby získaly vyšší výkon a zvýšily výsledky prodeje celé společnosti. Regionální manažeři mohou vytvářet soutěže pro všechny pobočky na svém území, například rozdělováním peněžitých bonusů na vítězných manažerů poboček k distribuci mezi jejich posádky.

Vedoucí týmů

Vedoucí prodejních týmů mohou být také nazýváni supervizory přeřazení. Jako nejnižší úroveň řízení prodeje vedou týmové vedoucí pozice často noví obchodní ředitelé, kteří vykazují mimořádný výkon a touhu pokročit v řadách vedení. Jedním z nejsilnějších aspektů organizací orientovaných na prodej je, že vedoucí týmů nemusí čekat, až jejich nadřízené, manažeři poboček, ustoupí nahoru. Vynikající a zkušení vedoucí týmů mohou být pověřeni novými pobočkami, kteří najdou nový tým front-line spolupracovníků, aby rozšířili prodejní dosah společnosti.

Odpovědnost vedoucích pracovníků se soustřeďuje především na motivování, povzbuzení a usnadňování obchodníků v první linii, zatímco oni sami plní své obchodní povinnosti vedle svých podřízených.

Obchodní partneři

Prodejní spolupracovníci lze porovnávat s nejnižšími vojáky ve vojenské organizaci. Prvotřídní spolupracovníci pracují v zákopech tak, aby se řídili pokyny manažerů poboček, zatímco byli motivováni a vedeni týmovými vedoucími na nové výkonnostní výšky. Prodejní spolupracovníci v některých průmyslových odvětvích, jako je prodej nemovitostí nebo šperků, mohou získat příjmy z šesti čísel, aniž by pokročily v hierarchii. V ostatních průmyslových odvětvích, jako jsou maloobchodní tržby, musí společníci na první linii hledat vzestup výnosů.

 

Zanechte Svůj Komentář