Prodejní cvičení pro odhalení potřeb

Prodejní odborníci mají náročný úkol sdělit výhody produktu zákazníkům, kteří mají své vlastní názory a očekávání. Pochopení toho, co zákazníci hledají ve výrobku, může značně pokročit při prezentaci výrobku v nejpříznivějším světle. Prodejní cvičení pro odhalení potřeb zákazníků mohou obchodním odborníkům poskytnout cenné informace potřebné pro provedení prodeje.

Funkce

Prodejní proces závisí na schopnosti společnosti nebo prodejce komunikovat výhody produktu tak, aby zákazníci mohli rozumět. Součástí procesu sdělování přínosů výrobků je, aby prodejci věděli, které výhody mají největší hodnotu v očích zákazníka. Prodejní cvičení pro odhalení potřeb se snaží shromažďovat informace o zákaznících z hlediska toho, co očekávají z produktu, co potřebují v produktu a jak skutečně produkt využívají. Znalost toho, jak zákazníci skutečně používají nebo spolupracují s produktem, může poskytnout další informace o dalších možných možnostech či budoucích vylepšeních produktů.

Pozorování

Pozorovací cvičení poskytují společnosti a prodejcům možnost zjistit, jak zákazníci interagují s produkty a službami. Pozorování se může uskutečnit různými způsoby, které se liší v závislosti na tom, jakým způsobem se pozorovatel stane v procesu. Čisté pozorovací cvičení poskytují objektivní perspektivu bez účasti pozorovatele. Například videokamery umístěné pro záznam interakcí zákazníků v bankomatu mohou poskytnout informace o tom, jak zpřístupnit bankovní procesy uživatelsky příjemnějším. Pozorovatelé mohou také hrát aktivní roli v rámci zkušeností zákazníků tím, že se mísí se zákazníky v maloobchodním prostředí. Tato forma zjišťování může poskytnout informace o tom, jak nejlépe prezentovat produktové displeje, stejně jako oblasti, ve kterých mohou maloobchodníci lépe pomoci zákazníkům.

Interakce se zákazníkem

Prodejní cvičení, které povzbuzují interakci zákazníků, mohou využívat online média nebo výměny osobních kontaktů, aby odhalily potřeby zákazníků. Online média mohou využívat průzkumy, ankety nebo dokonce i blogy, aby získaly zpětnou vazbu od zákazníků o produktech a službách nabízených společností. Osobní výměny se mohou uskutečnit během skutečného prodeje nebo jako záminka pro budoucí prodejní setkání. Typy dotazovaných otázek by měly pomoci shromažďovat informace o použití produktu, opakovat problémy nebo případné vylepšení produktu. Interakce s obchodními partnery mohou také poskytnout cestě prodejcům a společnostem lepší přehled o tom, jak zákazníci vidí svou společnost ve vztahu k konkurentům.

Kontextové rozhovory

Kontextuální cvičení zahrnují individuální interakci mezi zákazníkem a pohovorem, která probíhá, když zákazník používá produkt nebo službu. Prostřednictvím této výměny se společnosti mohou naučit, jak zákazníci pracují s určitým produktem, pokud jde o příslušné kroky a procesy. Ve skutečnosti se tazatelé dozvědějí podrobně, jak zákazníci používají určitý produkt, a mohou vzít na vědomí jakákoli omezení produktu, oblasti pro zlepšení a skutečný účel či úlohu, kterou produkt provádí při použití. Další způsob, jak získat zpětnou vazbu o použití produktu, nastane, když společnosti nabízejí bezplatné zkušební verze nebo demo verze produktu a vyžádají zpětnou vazbu od uživatelů. Společnosti mohou obdržet zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím dotazníků, které se týkají konkrétních funkcí produktu nebo umožňují zákazníkům poskytnout zpětnou vazbu, kterou považují za důležitou.

 

Zanechte Svůj Komentář