Politika prodejních komisí

Prodejní odborníci jsou hnací silou podnikání. S dobře promyšlenou politikou prodeje můžete stanovit jasná očekávání jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Dobrá politika může také definovat, kdy se získá provize. Přestože dobrá struktura provizí může být pozitivním motivátorem zaměstnanců, zváží také začlenění dalších motivujících faktorů na pracovišti, jako je respektování osobních hranic, což jasně ilustruje hodnotu zaměstnanců a vytváří atmosféru důvěry a podpory zaměstnanců.

Výhody

Výhodou politiky prodejní provize je zvýšená produktivita a zvýšená motivace zaměstnanců. To se může stát rutinním způsobem, jak rozpoznat a ocenit dosažení zaměstnanců. Z hlediska společnosti může tato politika chránit společnost v právních záležitostech, jako je vyjasnění toho, co znamená získaná provize a zda platby přesahují dobu zaměstnání.

Zahrnutí

Politiky prodejních provizí jsou stejně rozmanité jako společnosti, které je píší. Politiky by měly být přizpůsobeny podle typu produktu, území, cen a prodejního cyklu. Nezapomeňte zvážit cíle, které jsou specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a včasné. Rozhodněte, zda mají být zaměstnanci zaplatili, když se prodej uzavře nebo přijde platba. To je dobré místo pro pokrytí odměn, které se berou v úvahu s politikami ukončení. Pokud je předem jasná komunikace o tom, zda mají být provize vypláceny po skončení zaměstnání, měli by být menší záměny, a tedy i pravděpodobnost méně stížností a / nebo soudních sporů.

Úvahy

Úroveň provize může být založena na ocenění produktu, stejně jako na prodejních cílech, které se uskutečňují denně, týdenně nebo měsíčně. Sladěné cíle a jasná komunikace zvýší motivaci zaměstnanců. Rozhodněte se, zda budou zaměstnanci zaplatili, když se prodej uzavře nebo přijde platba. Využijte a zvážíte znalosti politik konkurentů. Je důležité vybudovat politiku a podnikání s cílem přilákat špičkové talenty. S řádným personálem na místě bude snadnější růst podnikání. Pokud se potýkáte s vytvářením vysoce efektivních a motivujících politik prodejních komisí, zvážíte najímání profesionálního konzultanta. Je nesmírně důležité zajistit, aby tato politika motivovala zaměstnance. Dalším krokem, který zajistí, že nová politika bude účinná, je vyškolení zaměstnanců, aby mohli dosáhnout stanovených cílů.

Upozornění

Zeptejte se zákonů vašeho státu ohledně plateb provizí z prodeje a zda jsou zaměstnancům poskytnuty provize po ukončení. Zajistěte, aby pokyny pro prodejní provize byly dosažitelné. Pokud tomu tak není, může to být demoralizování pro zaměstnance. I když chráníte svou firmu, zajistěte, aby tato politika byla zaměřena na zaměstnance, motivovala zaměstnance a poskytovala jasnou komunikaci. Bez jasně vyjádřených pokynů mohou být spory vzneseny u soudu.

 

Zanechte Svůj Komentář