Nápady plánu prodejních komisí

Můžete plánovat prodejní plán mnoha způsoby. Rovné procento založené na celkovém objemu prodeje je jednoduchý a spravedlivý způsob placení prodejců. Pokud objem prodeje narůstá, procentní částky se mohou zvýšit nebo snížit. Výhodou jsou prodejní pracovníci s garantovaným příjmem, který je vyplácen před budoucími prodeji. Vypracujte plán komise, který motivuje prodejní pracovníky a odměňuje vysoce výkonné pracovníky.

Interní součásti

Každá společnost má vlastní vnitřní kulturu, kolem které se musí váš prodej pohybovat. Navrhněte plán komise, který bere v úvahu vzájemné vzájemné ovlivňování různých interních oddělení, jak jsou zaznamenány tržby a jaké podpůrné služby, jako je následná kontrola a zákaznický servis, jsou poskytovány administrativními zaměstnanci. Například pokud máte týmovou kulturou, mohou vaše prodejní pracovníci trávit více času na získání nových obchodů. Struktura provizí by mohla odměňovat nové obchody vyššími sazbami a současně poskytovat pobídky, jako je nárůst platů pro vaše interní pracovníky podpory, které udržují aktuální zákazníky.

Struktura bonusu

Vaše podniková kultura diktuje také chování vašich prodejních pracovníků, které vám pomohou navrhnout nejúčinnější plán odměňování. Pokud například nemáte silný podpůrný personál a prodejní pracovníci musí udržovat přesné záznamy, zůstat zapojeni do procesu doručování a inventář objednávek, budete s největší pravděpodobností lépe využívat plán bonusových provizí. Placení prodejců základním platu plus provizí vám umožňuje přidělit interní povinnosti prodejcům kromě svých obchodních povinností. Maloobchodní operace, která vyžaduje, aby prodejci byli kdykoli přítomni na podlaze nebo aby odpovídali na telefony, by měli platit hodinovou sazbou s provizí přidanou při uzavření prodeje.

Načasování

Ať už zaplatíte jednotné procento na všech tržbách nebo použijete k určení provizí klouzavou stupnici, měli byste své prodejce zaplatit za prodej, protože jsou přineseny do společnosti, a ne čekají na to, že zákazník zaplatí účet. Plány prodeje a provize založené na podepsaných smlouvách motivují prodejce a povzbuzují vysoce výkonné prodejce k dalšímu prodeji. Čekání na pomalu placeného klienta může potlačit nadšení prodejce a skončit tím, že vaše podnikání počítá s vyššími zisky, než kdybyste vstřebali přidanou dobu k inkasu. Platby z prodlení lze vždy odečíst z budoucích plateb provizí.

Tiered Pay

Programy s přímou provizí, které zaplatí pouze jedno procento z celkového prodeje, mohou vést k problémům s vaší organizací, tvrdí prodejní poradci společnosti The Kahle Way. Prodejci často dosahují místa, kde jsou nejpohodlnější a nezvyšují svou produkci. Jiní ignorují směr řízení, když vědí, že mohou dosáhnout požadovaného zaplacení tím, co vždycky dělali. Nové výrobkové řady se těžko prosazují, marže mohou trpět a určité nové demografické údaje mohou být přehlédnuty. S plánem odstupňovaných provizí obdrží prodejní zástupci provizi z prodeje, jakož i nové obchodní písemné a ziskové marže. Můžete například nabídnout přímou provizi za 2procentní ceny za všechny prodeje, přidávat další 2%, pokud jsou splněny určité ziskové marže a další 1%, pokud je klient novým zákazníkem. Přidání základního platu vám také dává větší pravomoc požadovat určité činnosti, jako je vedení databáze, uskutečňování studených volání a poskytování následných služeb, které vytvářejí vztahy se zákazníky.

 

Zanechte Svůj Komentář