Techniky prodeje

Analýza výsledků prodeje obvykle zahrnuje zkoumání údajů o prodeji, jako je například uzavřený prodej za měsíc, s cílem pochopit a zlepšit celkový výkon. Využijte data a porovnávejte s předchozími údaji, abyste mohli přijímat dobré obchodní rozhodnutí. Analýza prodeje pomáhá vaší firmě jako celku a odborníci na prodej se konkrétně přizpůsobují výkonům strategickým cílům a trendům na trhu.

1.

Vypočítejte čistý obrat provozního kapitálu vydělením čistého prodeje průměrným provozním kapitálem. Nízký poměr může znamenat neefektivitu ve vaší organizaci. Vysoká úroveň by mohla znamenat, že používáte příliš mnoho kapitálu.

2.

Výpočet růstu tržeb odečtením příjmů z prodeje za uplynulý rok od běžného roku a rozdělení na tržby za minulý rok. Vynásobte tím 100, abyste získali procento růstu prodeje. Zjistěte, zda vaše firma roste, klesá nebo zůstává plochá, a podnikněte kroky k nápravě jakýchkoli problémů. Například pokud tržby za určitý produkt trvale klesají po dobu tří let, zvážíte zavedení strategie pro konec své životnosti pro produkt, abyste se mohli soustředit na další úsilí.

3.

Určete cenově dostupnou míru růstu tím, že vydělíte čistý příjem vaší společnosti loňskými výdělky a vynásobíte tak 100. Pokud váš prodejní růst přesáhne vaše cenově dostupné míry růstu, možná budete muset přidělit další aktiva a zásoby, abyste udrželi růst.

4.

Vypočte si procentní podíl zlomku tím, že vydělíte hrubý zisk celkovými výdaji a vynásobíte 100. Výsledky odhalí, jaký prodej potřebujete, abyste dokonce zlomili, nevydělávali ani neztratili peníze. Použijte tento poměr k určení akcí nezbytných pro zvýšení tržeb za účelem zisků z hlediska dopadů.

5.

Vytvořte mapu mysli, abyste zjistili silné a slabé stránky svých prodejních strategií. Například, napište jednu z vašich silných stránek, jako je zkušená prodejní síla, do středu stránky. Nakreslete kolem něj kruh. Nakreslete čáry z kruhu a označte je z důvodů, proč jste v minulosti úspěšně uspěli. Použijte tuto techniku ​​k tomu, abyste pomohli a vaše obchodní síla se poučila z vašich zkušeností a napravila nedostatky.

6.

Vyhledejte konkurenční údaje z webových stránek konkurence, nebo Hoovers nebo Dun & Bradstreet, abyste zhodnotili vaši tržní podíl na vaší společnosti. Podívejte se na modely prodeje a trendy, jako jsou sezónní variace, náhodné události a cyklické vzorce. Upravte své prodejní strategie tak, aby se tyto příležitosti přizpůsobily a využily.

7.

Získejte zpětnou vazbu od zákazníků ohledně posledních prodejů. Spusťte zaostřovací skupiny s vybranými jednotlivci, abyste se dozvěděli více o svých osobních zkušenostech při nákupu vašich produktů. Proveďte online průzkumy, abyste získali informace, které můžete použít při prognóze budoucích údajů o prodeji.

 

Zanechte Svůj Komentář