Bezpečnostní postupy a pravidla v průmyslových odvětvích

Postupy a pravidla týkající se bezpečnosti v průmyslu se datují do 19. století, kdy Spojené státy přijaly první právní předpisy upravující pracovní podmínky v továrnách. Od té doby se rozvíjely prostřednictvím federální a státní legislativy, dobrovolných organizačních bezpečnostních programů a vyšetřování k určení stavu průmyslové bezpečnosti. V moderní době ministerstvo práce reguluje průmyslovou bezpečnost. Existují čtyři odlišné aspekty postupů a pravidel průmyslové bezpečnosti: vývoj, komunikace, prosazování a výhody.

Rozvoj

Zaměstnavatelé napříč všemi průmyslovými odvětvími by měli identifikovat nebezpečí na pracovišti, vypracovat pravidla a postupy týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti na základě svých zjištění a udržovat správné záznamy o stavu zdraví a bezpečnosti v organizaci. Rozvoj pravidel a postupů v oblasti bezpečnosti práce pomáhá zaměstnavatelům zmírnit vystavení zaměstnanců škodlivým podmínkám. Rovněž omezuje jejich odpovědnost v případě zranění a smrtelných úrazů na pracovišti, protože zaměstnavatelé, kteří zavedli bezpečnostní pravidla a postupy, nelze považovat za nedbalost při ochraně svých pracovníků.

Sdělení

V souladu s nejlepší praxí by zaměstnavatelé napříč všemi průmyslovými odvětvími měli srozumitelně a formálně komunikovat bezpečnostní pravidla a postupy pro zaměstnance a také je vycvičit, jak mohou splňovat stanovené požadavky. Rozvoj bezpečnostních pravidel a postupů je neúčinný, pokud neexistuje odpovídající povědomí a porozumění zaměstnancům. Podle zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti je zaměstnavatelem legální požadavek informovat zaměstnance o existujících nebezpečnostech na pracovišti, vycvičit je, jak se vyhnout těmto rizikům, a zaměřit je také na to, jak mohou hlásit případy porušení nebo představovat jakékoli stížnosti, které mohou vzniknout průběhu své práce.

Vynucení

Ministerstvo práce prostřednictvím Správy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Správu bezpečnosti a zdraví v bance a Zákon o spravedlivých pracovních normách pracují na zajištění bezpečnosti pracovníků napříč všemi průmyslovými odvětvími. Právní režim průmyslové bezpečnosti vytváří práva pro zaměstnance a zavádí povinnosti zaměstnavatelů. V důsledku toho mají zaměstnavatelé obecnou povinnost udržovat své pracoviště bez závažných uznaných rizik. Mají také povinnost dodržovat standardy, které zřizuje ministerstvo práce, a další příslušné předpisy, které se týkají jejich odvětví. V případě porušení mohou zaměstnanci uplatnit nároky u orgánů činných v trestním řízení, které prokázaly, že zaměstnavatel podléhá různým sankcím, včetně zaplacení náhrady a pokut a dokonce pozastavení provozních licencí.

Výhody

Existuje mnoho výhod pro udržení bezpečného a zdravého pracovního prostředí a dodržování zákonů o bezpečnosti při práci. Hlavní výhodou je, že zajišťuje lidské zdroje jako největší organizační aktiva. Zákony průmyslové bezpečnosti činí z průmyslu bezpečným místem pro práci, což zase přispívá k přitažlivosti, růstu a úspěchu průmyslových odvětví v celé zemi. Zákony pomáhají minimalizovat náklady na organizaci, protože při neexistenci náležitých bezpečnostních opatření by byla vyšší míra zranění na pracovišti a úmrtí, které vyžadují odškodnění, jako tomu bylo před vývojem zákonů o bezpečnosti při práci.

 

Zanechte Svůj Komentář