Nápady iniciativy bezpečnosti

Podpora bezpečnosti na pracovišti je pro zaměstnavatele zásadní a bezpečnostní iniciativy jsou praktické způsoby, jak to udělat. Zvyšováním povědomí zaměstnanců o typech bezpečnostních postupů, které mohou být potřebné denně, můžete být ujištěni, že jste udělali svou práci při vzdělávání vašich zaměstnanců a snížení rizika jejich poškození.

Hotovost

Jedním ze způsobů, jak povzbudit své zaměstnance k zvyšování povědomí o bezpečnosti a dosavadních zkušenostech, je odměňovat je za finanční pobídku. To bylo opatření, které město Gallup v Novém Mexiku používalo k podpoře bezpečnosti v prostředí, kde byly běžné nehody a bylo nutné zlepšit bezpečnost. Pořádat na začátku roku bezpečnostní setkání a stanovit požadavky na peněžní pobídku. To vám také umožní přejít na důležité obavy o bezpečnost. Nabídněte zaměstnancům bonus na konci roku těsně před Vánocemi, pokud celá pracovní síla může po celý rok projít bez úrazu a zranění.

Výbory

Vytvoření výboru pracovníků zodpovědných za bezpečnostní dohled je dalším typem iniciativy, kterou můžete využít k zajištění účasti pracovníků na bezpečnosti a vzdělávání. Zvolte pracovníky, o kterých je známo, že jsou nejčastěji odpovědní mezi vašimi pracovními silami, aby byli součástí výboru. Měli byste také zvážit výběr pracovníků, o kterých víte, že mají sporný záznam o bezpečnosti. Přivedením těchto pracovníků do iniciativy můžete zvýšit jejich povědomí a udržet je na vědomé stránce bezpečnosti.

Zapojení Společenství

Získání komunity, která se podílí na vašich bezpečnostních iniciativách, může také pomoci zvýšit informovanost a případně zvýšit bezpečnostní záznamy vašich pracovníků. Pořádání společenských akcí v slavnostní atmosféře, kde jsou k dispozici další možnosti vzdělávání pro pracovníky a občany společnosti, nejenže zvýší povědomí, ale i zodpovědnost. Pokud je vaše společnost známá jako "ta společnost", která drží piknik pro zvýšení bezpečnosti každou jar pro celou komunitu, vy i vaši zaměstnanci budete automaticky spojováni s bezpečnostním a bezpečnostním povědomím. Toto sdružení vytváří vyšší úroveň odpovědnosti na pracovišti a ve zbytku společenství jako celku.

Vzdělání

Vzdělání je klíčem k bezpečnosti na pracovišti. Díky tomu, že nějaký druh vzdělávací iniciativy bude po celou dobu trvat, zvýší povědomí tím, že uvede bezpečnost do popředí mozků dělníků. Poskytněte pracovníkům opakovací kurzy, které mohou používat při své každodenní práci. Například pracovníci vysokozdvižných vozíků mohou každoročně absolvovat kvalifikační dovednosti v oblasti vysokozdvižných vozíků. Pokud pracujete v oblasti, kde se chemické látky používají pravidelně, musí pracovníci absolvovat kurz při manipulaci s nebezpečnými látkami.

 

Zanechte Svůj Komentář