Role vnímání v chování spotřebitelů

Vnímání spotřebitelů má obchod a jeho produkty nebo služby mají dramatický účinek na nákupní chování. To je důvod, proč podniky utrácejí tolik peněz, které se marketingují, vylepšují své služby zákazníkům a dělají vše, co mohou, aby příznivě ovlivnily vnímání cílových spotřebitelů. S pečlivým plánováním a realizací může podnik ovlivnit tato vnímání a podpořit ziskové chování spotřebitelů.

Ovlivňuje vnímání

Spotřebitelé neustále syntetizují veškeré informace, které mají o společnosti, o tom, zda tato společnost nabízí hodnotu. V jistém smyslu je vnímání spotřebitele aproximací reality. Podniky se pokoušejí ovlivnit toto vnímání skutečnosti, někdy skrze podvod a manipulaci, ale často tím, že se prezentují v nejlepším možném světle. Například inzeráty často trpí kvalitou a pohodlností výrobku nebo služby, doufajíc v to, že povzbudí spotřebitele k tomu, že bude mít vysokou hodnotu, která se může zvýšit prodejem.

Dosažení spotřebitelů

Klíčovým faktorem ovlivňujícím vnímání spotřebitele je expozice. Čím více informací mají spotřebitelé o výrobku, tím pohodlnější jsou, když je kupují. V důsledku toho podnikatelé dělají vše, co mohou, aby zveřejnili své nabídky. To však způsobuje problém: Když každá firma bombarduje spotřebitele s marketingovými zprávami, spotřebitelé mají tendenci se vyladit. Za účelem ovlivnění vnímání spotřebitele musí podnik nejen vystavovat svůj produkt spotřebitelům, ale také musí vystupovat z davu svého výrobku.

Vnímání rizik

Vnímání spotřebitelského rizika je dalším faktorem, který musí podniky brát v úvahu, když se snaží podporovat nákupní chování. Čím je rizikovější návrh, tím obtížnější je dostat spotřebitele k jednání. Pokud spotřebitelé nejsou seznámeni se značkou výrobku, nemohou zhodnotit riziko, mohlo by to být špatně postaveno, například, nebo příliš nákladné ve srovnání s náhradami. Podniky mohou tuto váhavost překonat tím, že nabízejí co nejvíce informací o produktech formou inzerce nebo povzbuzováním recenzí produktů. Umožnit potenciálním zákazníkům manipulovat s produkty v obchodě nebo otestovat doma také sníží vnímání rizika, stejně jako nabízí flexibilní politiku návratu.

Udržení zákazníků

Úspěšné firmy se neuvolní, jakmile zákazník provede nákup. Spíše pokračují v podpoře vnímání, která vede k ziskovým chováním. Jakmile si spotřebitelé vyzkouší výrobek, úloha se stává dobrou pověstí a loajalitou značek. Poskytování špičkových služeb zákazníkům je efektivní taktika, protože udržuje pocit, že se podnik stará o nejlepší zájmy svých zákazníků. Na oplátku se zákazníci stanou loajálními vůči firmě, která zajišťuje konsistentní tok příjmů pro společnost a snáze konkurentům snižovat zákazníky.

 

Zanechte Svůj Komentář