Role člena představenstva pro neziskovou organizaci

Každá nezisková organizace, která zahrnuje organizaci osvobozenou od daně, má radu, která nese nejvyšší právní a finanční odpovědnost za organizaci. Rada přijímá řídící pracovníky, stanovuje strategické cíle a zajišťuje, že organizace zůstává v souladu se svým posláním. Každý člen představenstva má organizaci etické povinnosti. Člen představenstva podporuje vedení a organizaci, aniž by se zapojil do každodenních operací nebo mikromanagementu.

Strategické pokyny

Členové představenstva jsou odpovědní za vytvoření mise organizace. Poté musí stanovit cíle, které pomohou organizaci plnit své poslání. Provádějí dlouhodobé plánování, často vytvářejí jednoroční, pětileté a desetileté strategické plány. Každý člen správní rady musí být schopen formulovat vizi organizace a být odhodlán objevovat tvůrčí způsoby, jak tuto misi splnit. Členové správní rady monitorují, jak organizace sleduje své cíle a hodnotí úspěch programů a služeb určených k realizaci této vize.

Finanční dohled

Členové představenstva mají vůči organizaci svěřovací povinnost. Jsou zodpovědné za schvalování rozpočtů a zajištění toho, aby organizace fungovala v rámci svých prostředků. Rada také pomáhá při vytváření finančních kontrol, které mohou zahrnovat např. Stanovení rozdělení povinností a plánování auditů záznamů a finančních praktik organizace. Vedle rozpočtů a auditů deska monitoruje investice organizace včetně jejího kapitálového rozpočtu, veškerých dotací a rezervních fondů.

Získávání finančních prostředků

Členům správní rady se téměř vždy očekává získávání peněz pro neziskové organizace, zejména menší charitativní či umělecké organizace. Některé správní rady stanovují konkrétní cíle pro získávání finančních prostředků pro každého člena správní rady nebo vyžadují určité úrovně dárcovství před tím, než budou moci sloužit na palubě. Jiní spolupracují s členy správní rady, aby pomohli kontaktovat odborné pracovníky v organizaci. Členové správní rady se obvykle očekávají, že se zúčastní jakéhokoli organizačního fondu a budou dobrovolně spolupracovat, aby jim pomohli úspěšně.

Vztahy s veřejností

Člen představenstva neziskové organizace hraje důležitou roli při propagaci organizace pro veřejnost. Musí být schopni formulovat vizi organizace a být schopni sdílet to, co organizace dělá a jak fungují její programy a služby. Členové správní rady mohou být nejlepším zdrojem propagace slova "z úst", ať už jde o získání příznivé pozornosti veřejnosti, zvýšení účasti na poskytování služeb nebo pomoc při získávání peněz.

Výkonný štáb a výběrová komise

Dalším hlavním úkolem neziskových členů správní rady je volba výkonného ředitele organizace a v některých případech i dalších klíčových členů výkonných pracovníků, jako je například finanční ředitel. Vedou také výkonnostní hodnocení výkonného ředitele a často mají pravomoc propustit osobu. Členové správní rady se rovněž účastní náboru dalších členů správní rady; zajišťují, aby noví členové správní rady byli řádně orientováni na jejich službu organizaci.

 

Zanechte Svůj Komentář