Jak skenovat do aplikace Picasa

Vaše podnikové dokumenty můžete skenovat přímo do programu Picasa bez použití softwaru skeneru. Aplikace Picasa dokáže importovat obrázky z různých zařízení, včetně skenerů a digitálních fotoaparátů. Pokud máte ve vašem počítači nainstalované správné ovladače skeneru, aplikace Picasa detekuje skener automaticky. Funkce importu se může připojit ke skeneru, takže můžete dokument skenovat a importovat jen několika kliknutími myší.

1.

Zkontrolujte, zda je skener připojen k počítači a zapnutý, a umístěte jej na sklo skeneru.

2.

Spusťte aplikaci Picasa, klikněte na tlačítko "Soubor" a v nabídce vyberte "Importovat z". Případně stiskněte "Ctrl-M", abyste se dostali do sekce Import programu Picasa.

3.

Vyberte skener z rozbalovací nabídky Importovat z. Aplikace Picasa se připojí ke skeneru a otevře se okno Skenování.

4.

Klepnutím na tlačítko "Skenovat" skenujete dokument a vrátíte se na obrazovku Importovat.

5.

Zvolte složku, do které chcete uložit snímek v rozbalovací nabídce "Importovat" a poté klepnutím na tlačítko "Importovat vše" importujte obrázek ze skeneru.

 

Zanechte Svůj Komentář