Jak uložit dokumenty v počítači Mac

Při vytváření dokumentu nebo jiného typu souboru v počítači Mac uložte soubor do počítače. Soubory jsou uloženy v systému Mac prostřednictvím nabídky Soubor aplikace. Dvě možnosti pro ukládání souboru jsou k dispozici v nabídce Soubor: "Uložit" a "Uložit jako". Při prvním uložení souboru se obě možnosti chovají stejným způsobem. Po uložení souboru s názvem souboru volbou Uložit jako můžete uložit soubor s jiným jménem nebo na jiném místě.

1.

Otevřete aplikaci, například program pro zpracování textu, na počítači Mac. Vytvořte dokument nebo soubor.

2.

Klikněte na možnost "Soubor", která se obvykle nachází na levé straně navigačního panelu ve většině aplikací Mac. Zobrazí se nabídka Soubor.

3.

Klepněte na možnost Uložit nebo Uložit jako v nabídce Soubor. Při prvním uložení souboru fungují obě možnosti stejným způsobem. Otevře se dialogové okno Uložit soubor.

4.

Do pole "Název souboru" zadejte název souboru a potom klepněte na rozbalovací pole "Kde" a přejděte na místo, kde bude soubor uložen. Klepnutím na možnost "Plocha" uložte soubor na plochu.

5.

Klikněte na tlačítko Uložit. Soubor je uložen v počítači Mac.

Tip

  • Po prvním uložení dokumentu klepnutím na "Soubor" a klepnutím na tlačítko "Uložit" se dokument uloží bez výzvy k zadání názvu souboru.
 

Zanechte Svůj Komentář