Jak uložit změny formuláře PDF

Aplikace Adobe Acrobat umožňuje autorům vytvářet soubory PDF, například formuláře objednávky produktů nebo formuláře osobních informací, které mohou uživatelé Adobe Reader vyplnit. Normálně uživatelé aplikace Reader nemají možnost ukládat změny, které provedou, do formuláře PDF. Změny však můžete uložit, pokud tvůrce formuláře toto oprávnění rozšířil na uživatele služby Reader. Program Adobe Reader vám umožňuje uložit formulář jako kopii, pokud se vám nelíbí změny, které jste provedli.

Uložit změny do formulářů PDF

1.

Otevřete Adobe Reader nebo Adobe Acrobat, klikněte na "File" a "Open". Vyberte soubor PDF, který chcete změnit, a poté znovu klepněte na tlačítko "Otevřít".

2.

Proveďte změny v souboru PDF. Přidejte například digitální podpis, poznámku nebo zadání pole formuláře.

3.

Klepnutím na tlačítko "Soubor" a "Uložit" v aplikaci Acrobat uložte změny provedené v původním souboru bez kopírování. Tím přepsáte původní dokument.

4.

Klepnutím na tlačítko "Soubor" a "Uložit jako" v aplikaci Acrobat přejmenujte soubor PDF a uložíte změny jako kopii. Tuto volbu vyberte při každém provedení zásadních změn v souboru.

5.

Klikněte na "Soubor" a "Uložit portfolio jako, " chcete-li vytvořit kopii portfolia PDF v aplikaci Acrobat. V aplikaci Adobe Reader nelze vytvořit původní portfolio; můžete vytvořit kopii existujícího portfolia.

6.

Klikněte na "Soubor" a "Uložit jako text" nebo "Uložit kopii", pokud máte Adobe Reader. Volba "Uložit jako text" uloží soubor jako přístupný textový dokument a "Uložit kopii" uloží soubor jako PDF.

Rozšíření práv na úpravy uživatelům Reader

1.

Otevřete Adobe Acrobat, Acrobat Pro nebo Acrobat Pro Extended a klikněte na "File" a "Open". Klikněte na soubor PDF, pro který chcete povolit práva ukládání, a klikněte na tlačítko "Otevřít".

2.

Klikněte na tlačítko Pokročilé a v případě, že používáte aplikaci Adobe Acrobat, klikněte na tlačítko "Rozšířit vyplňování formulářů a uložit v aplikaci Adobe Reader". To umožňuje uživatelům aplikace Reader uložit všechny změny provedené v dokumentu.

3.

Pokud používáte aplikaci Adobe Acrobat Pro nebo Pro Extended, klikněte na možnost Rozšířené a Rozšíření funkcí v aplikaci Adobe Reader.

Tip

  • Nabídka Soubor se nezobrazuje, pokud si prohlížíte soubor PDF ve webovém prohlížeči. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Acrobat a uložte změny.
 

Zanechte Svůj Komentář