Jak bezpečnostní pracovníci ovlivňují pracovní prostředí

Bezpečnostní odborníci se nacházejí v mnoha nastaveních pracoviště. Americká společnost bezpečnostních inženýrů dokládá, že typický bezpečnostní odborník má multidisciplinární matematické a vědecké poznatky. Může mít specializované školení v oblastech, jako je bezpečnost výrobků, ochrana životního prostředí a protipožární ochrana. Navíc mnoho bezpečnostních pracovníků přináší manažerské dovednosti nebo odborné znalosti na pracovišti. Bezpečnostní pracovníci využívají další vzdělávání, aby zůstalo aktuální s platnými novými zákony a technologiemi.

Nastavení pracoviště

Národní asociace bezpečnostních odborníků nebo NASP nabízí 12 typů obecných bezpečnostních certifikací, které umožňují odborníkovi aplikovat své dovednosti ve všeobecném průmyslu. NASP také poskytuje 28 specializovaných kurzů bezpečnosti, které osvědčují účastníky k práci v konkrétních odvětvích. Kromě více než dvou desítek stavebních specialit mohou bezpečnostní pracovníci pracovat v různých oborech, jako je elektrická bezpečnost, havarijní řízení a ochrana stroje.

Rozlišení nebezpečí

Často najdete pracovníky v oblasti bezpečnosti, které se zabývají identifikací a sanací pracovního prostředí. Nebezpečí na pracovišti může způsobit nebezpečí zařízení, nesprávné skladování materiálů nebo znečištění životního prostředí. Zaměstnanci někdy vytvářejí problémy tím, že neúmyslně vytvářejí nebezpečí. Jakmile bezpečnostní odborník sleduje tento problém, pracuje s vedením, aby přezkoumal proces nebo změnil postupy, které způsobily problém, uvádí Safe Safe Workplace.

Program MSDS

Pracovníci v oblasti bezpečnosti práce spolupracují s programem bezpečnostních listů nebo programem MSDS. Tento celorepublikový program, pod dohledem správního úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžaduje, aby pracoviště disponovaly informačními listy o látkách manipulovaných zaměstnanci. Výrobci často poskytují tyto listy s nákupy produktů.

Listy bezpečnostních listů MSDS obsahují údaje o fyzikální a chemické struktuře, nebezpečí skladování a manipulace a nouzová léčba po expozici. Bezpečnostní odborníci pomáhají při interpretaci protokolů v případě potřeby.

Bezpečnostní vzdělávací programy

Pracovníci v oblasti bezpečnosti hrají důležitou roli v oblasti vzdělávání v oblasti bezpečnosti zaměstnanců. Odborník v oblasti bezpečnosti na pracovišti může neformálně vzdělávat zaměstnance o správných technikách zvedání nebo skladování, stejně jako o struktuře fyzického pracovního prostoru, aby se minimalizovalo nebezpečí pádu nebo výbuchu. Může také naplánovat externí odborníky k vedení seminářů obecného zájmu, jako je první pomoc a CPR nebo cílené rozhovory, jako je například stavba nebo bezpečnost strojárny.

Manažerské rozhraní

Když zaměstnanec přivodí pozornost bezpečnostního pracovníka k bezpečnostnímu odborníkovi, odborník na bezpečnost doporučuje situaci na pracovišti. V některých případech vedoucí pracovníci považovali přítomnost bezpečnostního odborníka za překážku výroby. Bezpečnostní odborník musí spolupracovat se zaměstnanci a vedením, protože usiluje o zajištění bezpečného pracoviště pro každého.

 

Zanechte Svůj Komentář