Jak bezpečně restartovat zamrzlý systém Linux

Všechny systémy Linux mají malou známou funkci restartu systému, která je postavena na podkladovém jádře. Dokonce i když počítač zcela neodpovídá a stisknutím klávesy "Ctrl", "Alt" a "Backspace" spolu nerestartuje, jádro Linuxu rozpozná speciální klávesovou sekvenci, která bezpečně zabije všechny procesy a restartuje váš systém.

Restartujte pomocí klíče pro systémové požadavky

Příležitostně kvůli nekompatibilitě s ovladači nebo balíčkem může systém Linux selhat a mnoho klávesových zkratek nefunguje. Linuxové jádro, které obsahuje ovladače hardwaru nízké úrovně a funkce operačního systému, i nadále poslouchá konkrétní příkaz k restartování, ačkoli neobdrží žádné potvrzení při příjmu příkazu. Chcete-li zabít všechny procesy a restartovat Linux, podržte společně "Alt" a "SysRq", pak zadejte "REISUB" (bez uvozovek). Kláves SysRq, který se nazývá systémový požadavek, je také známý jako klíč PrtSc nebo Print Screen. Po zadání šesti písmen "REISUB" ve správném pořadí při současném podržení kláves "Alt" a "SysRq" se počítač restartuje normálně.

 

Zanechte Svůj Komentář