Jak získat tým prodeje, který nastaví konkrétní cíle, které fungují

Váš malý podnik spoléhá na svůj prodejní tým, aby generoval výnosy a dal své produkty a služby do rukou svých zákazníků. Prodejní týmy jsou nejúčinnější, pokud mají konkrétní cíle, lhůty pro splnění těchto cílů a osoby odpovědné za pomoc při plnění těchto cílů. Spočítejte prodejní tým při stanovování týmových i individuálních cílů, které splní cíle vaší firmy. Zapojení všech členů prodejního týmu do procesu generuje nákup a pomůže vám dosáhnout realističtějších a dosažitelných prodejních cílů.

1.

Pořádat skupinové setkání prodejního týmu. Najděte místo mimo lokalitu, které odvede členy prodejního týmu od rozptýlení. Požádejte členy prodejních týmů o vypnutí mobilních telefonů, aby se mohli plně soustředit na proces nastavení cílů. Přiřadte někomu, aby přijímal zprávy po dobu trvání schůzky.

2.

Definujte cíle pomocí zkratky SMART. Vysvětlete, že cíle jsou efektivnější, pokud jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a včasné. Uveďte příklady toho, jak je cíl prodeje formulován tak, aby zohledňoval každý z těchto faktorů.

3.

Určete prodejní cyklus vašeho podniku. Vysvětlete, že prodejní cyklus je základem pro cíle v oblasti produktivity. Uveďte seznam kroků, jako je vytvoření počátečních kontaktů, mluvení s rozhodovateli, nastavení schůzek, prokázání produktu nebo služby, vypracování návrhu a uzavření prodeje. Uveďte kroky, které jsou specifické pro vaši společnost.

4.

Informujte členy prodejního týmu, zda se vaše cíle prodeje malého podniku zaměřují na prodej, růst výnosů, zisk nebo nějakou kombinaci těchto tří. Požádejte každého člena týmu, aby přispěl tím, co chtěl dosáhnout k těmto cílům v každém kroku prodejního cyklu. Zaznamenejte tyto požadované výkony na flip chart nebo zadejte je do programu pro zpracování textu, který je promítán na stěnu.

5.

Rozdělte tým do menších skupin a nechte je přeložit každý z požadovaných úspěchů do cílů SMART.

6.

Strategie Brainstorm pro dosažení každého cíle. Požádejte členy prodejních týmů o dobrovolné návrhy na prodejní aktivity, které by jim efektivně a efektivně pomohly dosáhnout každého cíle.

7.

Udělat seznamy zdrojů, které potřebuje prodejní tým k dosažení každého cíle. Určete, jak tyto zdroje zabezpečíte a zpřístupní je každému členu týmu. Pokud zdroje nejsou k dispozici nebo nemohou být zajištěny, požádejte členy týmu o revizi tohoto cíle a zhodnoťte, zda je dosažitelný a realistický.

8.

Vytvořte kalendář, který zaznamenává termíny pro každý cíl a kroky po cestě. Distribuujte tento kalendář všem prodejním týmům a nechte je upozornit na jednotlivé individuální a týmové termíny.

Tip

  • Udržujte schůzku na správné cestě a omezte čas, kdy od prodejce vytahujete prodejce.
 

Zanechte Svůj Komentář