Jak funguje SSD šifrování Samsung SSD?

Jednotky SSD (disky SSD) Samsung jsou vybaveny šifrováním celého disku, které zabraňuje neoprávněnému přístupu osobám, které nemají heslo. Při plném šifrování jednotek jsou jednotky SSD společnosti Samsung chráněny před krádeží dat v důsledku ztracených nebo ukradených jednotek nebo počítačů obsahujících disky. Tato ochrana naopak zabraňuje vysokým nákladům na zajištění ztracených dat před zneužitím.

Funkce šifrování funkce SSD společnosti Samsung

Šifrování na jednotkách SSD společnosti Samsung je založeno na hardwaru. Tím se šifrovací klíče umístí do řídící jednotky namísto snadnějšího čtení systémové paměti. Samsung SSD jsou také samokriptovací, proces šifrování pracuje automaticky s jakýmikoli daty umístěnými na jednotce. S vlastním šifrováním se společnost Samsung postará o to, aby byla data vždy chráněna šifrovacím procesem, než aby se uživatel musel spoléhat na šifrování dat v případě potřeby.

Jak funguje full-disk šifrování společnosti Samsung

Mechanismus šifrování hardwaru se nachází mezi systémovým BIOSem a operačním systémem umístěným na disku. Jakákoli data, která procházejí mechanismem, musí být nezašifrovaná pro použití. Po spuštění systému je nutné do operačního systému umístit klíčové slovo do systému před načtením operačního systému. Jakmile se klíčové slovo používá, zdá se, že systém funguje normálně. Ve skutečnosti je obsah neustále nešifrovaný při čtení z disku a šifrovaný při zápisu na disk. Po vypnutí počítače jsou data na disku opět nečitelná, dokud se heslo znovu nezmůže. Většina kódovacích systémů s plným diskem používá metodu šifrování softwaru, ale metoda společnosti Samsung je bezpečnější bez možnosti, aby klíč zůstal v volatilní paměti, a není nutné aktivovat proces šifrování pro každé použití.

Zabezpečení 256 bitů

Společnost Samsung používá 256-bitový šifrovací klíč, který chrání data před hackerem hrubého násilí. Hrubá síla je přístup, při kterém se postupně pokouší o sérii hesel, dokud se nakonec nepracuje. Při 256bitových šifrovacích klíčích je čas, který trvá na útok na hrubou sílu, zakázán dokonce i rychlý systém, který trvá až tisíce let, aby zjistil správnou sekvenci kláves.

Účinky šifrování na výkon disku

Šifrování může někdy zpomalit činnost jednotky, protože šifrované údaje jsou přístupné a uloženy na disk. Šifrování SSD společnosti Samsung má zanedbatelný vliv na výkon disku, především proto, že žádná část disku zůstává nešifrovaná a disk používá hardwarové šifrovací řešení. Při kombinaci těchto dvou údajů nedochází ke zpoždění dat, jelikož data procházejí přechodnou fází softwaru, která nezašifruje soubor pro čtení a poté jej znovu zašifruje pro zápis. Šifrování založené na hardwaru zkracuje dobu trvání softwarového řešení, což zkracuje dobu zpoždění až do okamžiku, kdy je během používání nepozorovatelná.

 

Zanechte Svůj Komentář