Jak se vztahuje prodej na rozvahu?

Rozvaha je jednou ze základních finančních výkazů vaší společnosti. Je to rovnice s celkovým majetkem společnosti na straně jedné a dluhy a vlastním kapitálem na druhé straně. Vlastní kapitál je to, co zbývá po odečtení veškerého dluhu z aktiv. Výnosy z prodeje nejsou v rozvaze, ale mají vliv.

Aktiva

Prodej ovlivňuje rozvahu, protože tržby vytvářejí příjmy a výnosy zvyšují aktiva společnosti. Pokud zákazník platí při ukončení prodeje, půjde peníze na hotovostní účet na straně aktiv rozvahy - konkrétně na podrozdezí drobných aktiv. Pokud ukončíte prodej na úvěr, peníze, které vám dluží váš zákazník, jsou zaznamenávány do běžných aktiv v rámci pohledávek. Když zákazník zaplatí, debetujete pohledávky a kreditní hotovost, aby odrážely platbu.

Zachycené zisky

Když se váš současný majetek zvyšuje, rozvaha musí také zvýšit vlastnický kapitál. Přidaný příjem obvykle přichází do nerozděleného zisku. Po silnici může vaše společnost využít nerozdělený zisk k nákupu více aktiv nebo splácení dluhu. Tyto možnosti provádějí další změny v rozvaze.

Velké dluhy

Odeslání zákazníka účtování nezaručuje, že zaplatí. Pokud je zřejmé, že nedostáváte peníze, oznamujete to na výkazu zisku a ztráty jako na špatný dluh. Zaznamenáváte ji v rozvaze jako snížení pohledávek. Pokud máte 13 000 dolarů v pohledávkách za neplacené tržby a zákazník je v prodlení s účtem ve výši 2.500 dolarů, odečtete tuto částku z pohledávek, které zbyly 10 500 dolarů. Stejné snížení dosáhnete na nerozděleném zisku.

Oběžná aktiva

Váš hotovostní účet a jiná běžná aktiva vám mohou pomoci měřit zdraví vaší společnosti. Rozdělit oběžná aktiva o položku běžných pasiv na druhé straně rozvahy: Měly by být zhruba stejné. Pokud jsou oběžná aktiva jen malým procentním podílem běžných závazků, znamená to, že nemáte dostatek likvidních aktiv, abyste se vyrovnali s náhlou krizí. Dalším přístupem je odečtení krátkodobých závazků z oběžných aktiv, aby se ukázal váš celkový pracovní kapitál.

 

Zanechte Svůj Komentář