Jak dělat prodejní bonusy

Chcete-li motivovat prodejní tým při zvyšování výnosů, můžete začít nabízet bonusy svým členům prodejního týmu. Bonusy mohou zahrnovat hotovost, volno, volné zboží nebo jiné produkty. Můžete dokonce dát vrcholným prodejcům výlet jako bonus. Tento typ bonusu se obvykle označuje jako pobídkový bonus.

1.

Podívejte se na údaje o prodeji každého prodejce, abyste zjistili průměrný objem prodeje pro každého prodejce. To vám umožní zjistit, jak se momentálně dělají prodeje.

2.

Určete své nejlepší prodejce na základě údajů o prodeji. Objem nejlepších výkonných umělců vám ukáže, jaký je váš prodejní tým schopen. To je dobrý výchozí bod pro určení struktury bonusů.

3.

Stanovte jasné prodejní cíle, které přesahují to, co většina prodejních týmů dosahuje pomocí údajů prodejního týmu. Nejnižší úrovně by měly být v nebo v blízkosti toho, co špičkoví prodejci produkují v průměru. To ukazuje ostatním týmům, že bonus je dosažitelný.

4.

Propojte bonus s určitými částkami dolaru nebo konkrétními částkami produktu. Například prodeje přesahující 25 000 dolarů pro první úroveň a 35 000 dolarů pro další úroveň nebo prodej přesahující 500 položek nebo první stupeň a 750 položek ve druhém stupni.

5.

Oznamte svou strukturu bonusů jasně vašemu prodejnímu týmu na začátku období komisionáře. Pokud například vaše měsíční doba splatnosti začíná každý měsíc, musíte to udělat první měsíc. Musíte také nechat tým vědět, kdy mohou očekávat zaplacení bonusu, pokud ho získávají. Například může být splatné měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

6.

Zaměstnanci aktualizujte pravidelně na jejich bonifikaci. To umožňuje zaměstnancům vědět, jak blízko jsou k dosažení bonusové výplaty.

Tip

  • Můžete mít tolik bonusových úrovní, kolik chcete, nebo můžete mít jen jednu bonusovou hranici. Alternativně se můžete rozhodnout, že celý tým poskytne bonus založený na celkovém prodeji. V tomto scénáři by měl mít bonus určitou částku, například dvě procenta tržeb rozdělená mezi celý tým.
 

Zanechte Svůj Komentář