Jak ovlivňují prodejní marže příspěvku?

Podpora prodeje může mít přímý a významný dopad na příspěvek společnosti. Pokud jsou prodejní nabídky nabízeny zákazníkům bez jakékoliv změny nákladového základu, příspěvek na jednotku klesne. Pokud jsou propagace prodeje založeny na úspoře nákladů prodávajícího, které jsou přeneseny na jeho kupujícího, je příspěvková marže na jednotku ovlivněna méně nebo vůbec ne. Vzhledem k typicky nižším objemům musí malé podniky věnovat zvláštní pozornost účinkům propagace prodeje.

Základy příspěvku na marži

Marže příspěvku je rozdíl mezi příjmem produktu společnosti a variabilními náklady použitými k získání těchto výnosů. Fixní náklady se pak odečtou od příspěvkové marže, aby se odvodil čistý příjem nebo ztráta. Příspěvkové rozpětí je důležité pro vedoucí společnosti v tom, zda chtějí získat dostatečné množství z prodeje zboží. Rozdíl příspěvků se často vypočítává v celkových dolarových částkách, v částce na jednotku a v procentech. Předpokládejme příjmy ve výši 50 000 USD na 1 000 jednotek s variabilními náklady ve výši 30 000 USD. Marže příspěvku činí 50 000 dolarů minus 30 000 dolarů nebo 20 000 dolarů. Rozdělení příspěvku na jednotku je 20 000 USD děleno 1 000 kusy nebo 20 USD. Percentuální podíl příspěvku je celková marže 20 000 USD dělená výnosem 50 000 USD nebo 40%.

Propagace prodeje

Propagace prodeje zahrnuje řadu cenových slevových strategií, které používají výrobci, distributoři a maloobchodníci k tomu, aby vyvolávali rychlý prodej. Důvody propagace se liší. Společnosti je využívají k zvyšování krátkodobého peněžního toku, k vymazání nadbytečných zásob, k vytváření nových obchodů a k předávání úspor zákazníkům. Ve většině těchto scénářů společnost snižuje svou cenu bez přímé změny variabilních nákladů.

Stejné základy nákladů

Rozdíl příspěvků na jednotku samozřejmě klesá, pokud společnost má stejné variabilní náklady, ale snižuje cenu za jednotku u určitého produktu. Paradoxně může dosáhnout vyššího celkového příspěvku, pokud následné zvýšení objemu převyšuje nižší příspěvek na jednotku. Například společnost, která prodává 100 jednotek s příspěvkovou marží 5 USD za jednotku, má celkové příspěvek ve výši 500 USD. Je-li cena snížena a výsledek je jednorázový příspěvek ve výši 2, 50 USD, musí prodat 200 jednotek, aby získal stejné celkové příspěvkové rozpětí a 201, aby získal více.

Nižší náklady

Pokud výrobci nabízejí prodejní propagace distributorům nebo distributoři je nabízejí maloobchodníkům, maloobchodní společnost má dvě možnosti. může využít úspor, aby získala vyšší příspěvkovou marži na jednotku, nebo může přenést tyto úspory na zákazníky, aby zvýšila poptávku. V tomto scénáři, pokud společnost prodává 100 jednotek s příspěvkovým rozpětím 5 USD, je její celková výše příspěvku opět 500 USD. Pokud ušetří 2 dolary na slevu a sníží cenu o 2 dolary, příspěvek na jednotku zůstane stejný, ale poptávka se pravděpodobně zvýší. Zvýšení prodeje se stejnou marží vede k vyššímu celkovému příspěvku.

 

Zanechte Svůj Komentář