Jak definovat efektivní úrokovou sazbu

Roční úroková sazba a efektivní úroková sazba mohou být dvě velmi různá čísla z důvodu účinků složení úroků. Znalost efektivní úrokové sazby je pro malé podniky důležitá při určování toho, která banka nabízí nejlepší půjčku nebo která investice nabízí nejvyšší výnosnost. Efektivní úroková sazba je také známá jako roční procentní výnos nebo APY.

1.

Vysvětlete, že banky a další věřitelé mohou složit úroky více než jednou za rok. Například, když uzavřete úvěr, který vyžaduje měsíční platby, úroky z účtu se spočítají každý měsíc spíše než jednou za rok.

2.

Ukažte, jak vypočítat pravidelnou úrokovou sazbu z roční sazby rozdělením roční sazby o počet připočtených úroků ročně. Například pokud jste měli úvěr s 12% ročním kurzem, který sloučí měsíční úrokové sazby, rozdělíte 12 na 12, abyste zjistili, že sazba období, v tomto případě měsíční sazba, se rovná 1 procentu.

3.

Prokázat, že úroky zesílené více než jednou za rok přinesou dodatečný úrok ve zbývající části roku. Například pokud máte půjčku ve výši 5 000 USD na 12% ročně, která se úročí měsíčně, dojde k prvnímu měsíci úroků ve výši 50 USD, čímž zůstatek účtu bude činit 5 050 USD. Příští měsíc by se ziskem 50, 50 dolarů, tedy ne 50 dolarů, což by činilo zůstatek 5 100, 00 dolarů.

4.

Definujte efektivní úrokovou sazbu jako výši úroků, které na účtu naběhnou v průběhu jednoho roku, když se zohlední složení úroků.

5.

Představte vzorec pro výpočet efektivní úrokové sazby jako množství 1 plus periodické úrokové sazby zvýšené na výkonnost počtu úroků za rok se složené mínus 1 nebo (1 + P) ^ C-1, kde P je periodické a C je počet opakovaných úroků za rok.

 

Zanechte Svůj Komentář