Jak vytvořit schémata kontextu webových stránek

Díky tolika nástrojům, které jsou k dispozici k tomu, aby se vaše webové stránky dostaly do provozu během několika minut, může být lákavé skákat online a začít vytvářet. Některé přípravy vám však mohou pomoci vytvořit skutečně úspěšný obchodní web. Vytvořením kontextového diagramu webových stránek, což je pracovní postup, který ukazuje, jak se navzájem souvisejí plánované stránky vašeho webu, budete předem vědět, co potřebujete. Využijte nástroje pro snadné uspořádání tvarů různých programů, abyste vytvořili zobrazení na obrazovce, než začnete živě přenášet věci.

Webové kontextové diagramy

Možná již znáte webové kontextové diagramy a myšlenku jejich nastavení, aniž byste věděli oficiální termín. Webové schémata kontextu jsou velmi podobné organizačním diagramům a diagramům procesních toků, ačkoli tyto obvykle mají lineární shora dolů tok. Pokud jste někdy vytvořili něco podobného hierarchickému diagramu, už víte, jak funguje webový kontextový diagram. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v kontextu kontextu webových okruhů krabice proudí kolem hlavního rozbočovače namísto shora dolů.

Proces

I když je jistě možné vytvářet webové kontextové diagramy na papíře, dělat je na počítači vám umožní okamžitě přemístit věci, redesigning vaše webové stránky bez cross-outs, eraser známky nebo white-out. Přestože každý softwarový program nabízí různé možnosti pro vytváření kontextových diagramů webu, najdete mnoho známých procesů. Programy v sadě Microsoft Office Suite například nabízejí možnost rychlé vkládání tvarů pomocí integrované kolekce hierarchických grafů SmartArt, stejně jako vlastní sestavení pomocí nástrojů Tvary. Systém Windows Paint, který je součástí všech operačních systémů Windows, má také přizpůsobitelné tvary. Ve většině případů začnete diagram ve středu s názvem webové stránky a potom vytvářet satelity, které se otáčejí kolem rozbočovače, obsahující jména ostatních stránek webové stránky. Poslední část procesu spočívá v připojení satelitů pomocí výkresových šípů vycházejících z rozbočovače.

Výhody

Většina webových stránek je dynamická, což znamená, že se mění, takže webový kontextový diagram, který nabízí možnost změny, může být také užitečný. Například společnost, která nabízí výrobky k prodeji, může změnit svůj podíl nebo nabídnout některé položky se slevou po celý rok. Pomocí kontextového diagramu webu můžete jednoduše změnit text, odstranit tvar družice, přidat další tvary nebo zcela změnit konfiguraci diagramu kdykoli.

Úvahy

Webové stránky s velkým počtem vrstev mohou být obtížně schématické. V takovém případě zvažte schéma pouze stránky záhlaví a případně jednu úroveň níže nebo mnoho stránek, na kterých se na schématu cítíte. U některých webových stránek může být grafické znázornění všech stránek bezpečnostním rizikem, například při omezení zobrazení po přihlášení uživatelů nebo poskytnutí určitého oprávnění. Můžete se rozhodnout, že tyto stránky zastupujete jako prázdné schránky na kontextových schématech nebo je necháte úplně vypnuté.

 

Zanechte Svůj Komentář