Jak vytvořit video vyzvánění pro iPhone

Používáte-li stejný vyzváněcí tón pro všechny vaše kontakty, nemáte tušení, kdo volá nebo posílá zprávy, dokud nezobrazí displej v telefonu. Aplikace iPhone vám umožňuje přiřadit zvukové vyzváněcí tóny vašim kontaktům, abyste rychle identifikovali identitu volajících z hudby, kterou přístroj přehrává při příjmu hovorů. Aplikace pro konverzi videa v počítači vám umožní vytvářet videoklipy, které můžete přiřadit různým kontaktům, a zpříjemnit příchozí hovory a zprávy.

Xilisoft

1.

Přejděte na webovou stránku společnosti Xilisoft a stáhněte zkušební verzi nástroje Xilisoft Video Converter (odkaz v prostředcích). Uložte instalační soubor Xilisoft Video Converter do počítače.

2.

Stiskněte tlačítko "Windows-E" a v okně Průzkumník souborů klikněte na položku "Stahování". Poklepejte na instalační soubor Xilisoft Video Converter a postupujte podle pokynů k instalaci programu. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

3.

Spusťte aplikaci Xilisoft Video Converter a klepněte na tlačítko "Přidat" na panelu nástrojů. V rozbalovací nabídce klikněte na položku "Přidat soubory" a pak procházejte video soubor na pevném disku, který chcete použít jako vyzváněcí tón pro iPhone. Zvýrazněte název souboru videa a klepněte na tlačítko "Otevřít".

4.

Klikněte na tlačítko "Profil" a vyberte "iPhone". Zvolte nastavení "MPEG-4 (480x320) (*. MP4)".

5.

Klikněte na ikonu "Klip (nůžky)" na panelu nástrojů a poté vyberte 30sekundovou část videoklipu, která se použije jako vyzvánění pomocí navigačních tlačítek v okně klipu. Povolte možnost "Výstupní segmenty jako celek" a poté klikněte na tlačítko Použít.

6.

Klikněte na tlačítko "Převést" na panelu nástrojů a vyberte složku, do které chcete uložit nový vyzváněcí soubor iPhone. Zadejte popisný název nové vyzváněcí tóny videa. Klepnutím na tlačítko "Převést" převedete vybranou část původního klipu a uložíte jej jako soubor MP4 kompatibilní s iPhone.

Aimersoft

1.

Otevřete webový prohlížeč a přejděte na webovou stránku společnosti Aimersoft (odkaz v prostředcích). Stáhněte zkušební verzi aplikace Aimersoft Video Converter a uložte ji do počítače.

2.

Otevřete soubor Průzkumník ("Windows-E") klikněte na "Stažení" a poklepejte na instalační soubor Aimersoft Video Converter. Postupujte podle pokynů k instalaci programu Aimersoft Video Converter a po vyzvání restartujte počítač.

3.

Spusťte aplikaci Aimersoft Video Converter na počítači. Klikněte na tlačítko Přidat soubory a přejděte do složky, která obsahuje video, které chcete převést, aby bylo možné použít jako vyzváněcí tón pro iPhone. Vyberte soubor, který chcete převést, a klikněte na tlačítko Přidat.

4.

Klikněte na odkaz "Výstupní formát" a vyberte možnost "iPhone". Vyberte složku, ve které chcete uložit převedený video soubor iPhone, zadejte popisný název a klepněte na tlačítko "Převést". Počkejte několik minut, než Aimersoft Video Converter převede původní video do formátu MP4 potřebného pro použití na iPhone.

Miro Video Converter

1.

Přejděte na stránku Miro Video Converter (odkaz v zdrojích). Stáhněte si nejnovější verzi programu Miro Video Converter a uložte jej do počítače.

2.

Stiskněte tlačítko "Okno-E", v navigačním panelu Průzkumník souborů klikněte na položku "Stahování" a potom poklepejte na instalační soubor Miro Video Converter. Přijměte licenční smlouvu a postupujte podle zbývajících pokynů na obrazovce a nainstalujte program pro převod. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

3.

Spusťte aplikaci Miro Video Converter na počítači. Pomocí myši přetáhněte konvertor Miro Video Converter na boční stranu obrazovky a stisknutím tlačítka "Windows-E" otevřete Průzkumník souborů.

4.

Otevřete složku, která obsahuje video, které chcete převést, aby bylo možné použít jako vyzvánění na vašem iPhone. Klepněte a podržte požadovaný soubor videa a přetáhněte jej do okna Miro Video Converter.

5.

Klikněte na rozevírací seznam "Apple" a v závislosti na vaší verzi systému iOS vyberte možnost "iPhone", "iPhone 4" nebo "iPhone 5". Klikněte na tlačítko Převést na iPhone a počkejte několik minut, než aplikace Miro Video Converter skryje video a uložte jej do složky "Miro Video Converter" v knihovně "Videa".

Tipy

  • Než budete moci ve svém iPhone používat videa jako vyzváněcí tóny, musíte nainstalovat aplikaci třetí strany. Aplikace jako Free Ringtone Maker, My iTones a Video Tone umožňují nastavit videa jako vyzváněcí tóny na vašem iPhone. Vyberte jednu z aplikací v App Store iTunes, stáhněte si ji a nainstalujte ji do svého iPhone.
  • Po vytvoření videozáznamů s jednou z výše uvedených aplikací můžete je přenést do vašeho iPhone pomocí aplikace iTunes. Můžete importovat videa ze složek v počítači do iTunes pomocí volby "Přidat soubor do knihovny" v nabídce "Soubor". Pomocí "Přidat soubor do knihovny" můžete přidat jeden vyzváněcí tón videa nebo "Přidat složku do knihovny" a přidat celou složku obsahující vyzváněcí tóny videa, které chcete přiřadit různým kontaktům.
  • Při synchronizaci vašeho iPhone s iTunes zajistěte, abyste povolili volbu "Zahrnout videa" na kartě Fotografie a poté klikněte na tlačítko "Použít".
  • Pokud máte iPhone jailbroken, můžete si do telefonu stáhnout videa a převést je přímo do vyzvánění pomocí aplikace Vuziq. Chcete-li nainstalovat Vuziq, otevřete Cydia App Store na svém jailbroken telefonu a vyhledejte "Vuziq." Poté, co najdete Vuziq v obchodě s aplikacemi Cydia, stáhněte si ho a nainstalujte na svůj iPhone.

Varování

  • Váš iPhone má omezené množství úložiště. V důsledku toho byste měli omezit délku vyzváněcích tónů videa na přibližně 30 sekund, abyste se vyhnuli příliš velkému množství místa na paměťové kartě.
 

Zanechte Svůj Komentář