Jak vytvořit VBScript pro volání MSI

Pokud vaše společnost používá programování společnosti Microsoft a platformu .NET k vývoji aplikací, chcete znát cestu kolem několika základních příkazů. Například instalace aplikací pomocí formátu MSI obvykle zahrnuje kliknutí uživatele na program a zahájení procesu. Pokud však ve svém softwaru balíte soubory MSI, můžete použít základní VBScript k vytvoření objektu "shell", který spouští příkazy systému Windows, včetně spuštění těchto souborů MSI.

1.

Otevřete Poznámkový blok a vytvořte soubor s názvem "msi_run.vbs".

2.

Vložte následující kód na začátek souboru a vytvořte objekt VBScript, který může provést příkazy v systému Windows:

Dim runner = WScript.CreateObject ("WScript.shell")

3.

Zadejte následující kód na další řádek, abyste provedli instalační program MSI jako soubor MSI jako argument, kde "example.msi" je ukázkový název souboru a bude se lišit:

runner.Run "msiexec.exe / i" "C: \ example.msi" "env = prod / qb!"

 

Zanechte Svůj Komentář