Jak vytvořit naléhavost v prodejním prostředí

Naléhavost je hybnou silou rozhodnutí zákazníka koupit. Bez něho zákazník nepotřebuje okamžitě jednat, takže vaše následovníci ztrácejí hybnost a prodej prolétá v nerozhodném moři, dokud se úplně nerozpadne. Ačkoli osvědčené taktiky, jako jsou propagace cen a další speciální nabídky s omezeným časem, v některých případech účinně vytvářejí naléhavost, uzavřete více prodejů jemnými a sofistikovanými technikami, které posílí váš vztah se zákazníkem budováním důvěry a loajality .

1.

Nastavte časový rámec, aby se prodej postupoval tak, aby zákazník mohl předvídat další krok v každém bodě procesu. Časový rámec je zvláště důležitý ve fázi prezentace ve vztahu k zákazníkovi. Je to v tomto "prodejním režimu", že zákazníci často ustupují. Přikázání dalšího kontaktu nebo schůzky slouží stejně tak, aby vyhlídka nevedla k snadné cestě ven a aby se psychicky připravila na rozhodnutí o koupi.

2.

Poslouchejte víc než mluvíte. Poslouchejte dost dlouho a váš zákazník vám sdělí své problémy. Shrnout její hlavní body, abyste jí ukázali, že mu rozumíte a povzbuzujete ji, aby dobrovolně poskytla další informace, včetně svých námitek k nákupu. Zeptejte se na ostré otázky. Více specifik, které od ní můžete čerpat, tím lépe budete schopni přizpůsobit návrh, který vytváří naléhavost tím, že vám řešení dosáhnete snadno.

3.

Prezentujte se rozhodujícímu. Budete obcházet schůzku mezi podřízeným a rozhodovacím orgánem, který se týká vás a vašeho návrhu, a přesto vás vyloučí z konverzace. Kromě toho setkání tváří v tvář s rozhodujícím činitelem posunuje prodej vpřed tím, že řeší námitky mnohem rychleji a efektivněji, než byste se mohli vypořádat po telefonu, poté, co má rozhodovací orgán čas na to, aby vyvrátil své námitky v její mysli.

4.

Otočte tabulky u zákazníka. Poté, co jste přednesli svou prezentaci a položili otázky, zeptejte se zákazníka, zda se s vámi cítí dobře. Když řekne ano, požádejte ji, aby vám pomohla lépe pochopit její potřeby tím, že vám poskytne dva nebo tři konkrétní důvody. Zákazník se v podstatě přesvědčí, aby si koupil, protože důvody pocházejí z jejího myšlenkového procesu. Přechází z posouzení toho, zda má váš produkt nebo služba hodnotu, aby uznala, že práce s vámi má konkrétní výhody, které splňují její potřeby - což je základem naléhavosti.

 

Zanechte Svůj Komentář