Jak vytvořit důvěru a respekt při komunikaci s klienty a zaměstnanci

Ačkoli malý podnik nemusí být vždy schopen udržet krok s průmyslovými giganty z hlediska cenových bodů a platů, jednou z hlavních konkurenčních výhod, které manažeři malých podniků mohou využívat, je osobní dotek. Pobyt v neustálé komunikaci s klienty, budování vzájemné důvěry a respektu, může vést k dalšímu opakování podnikání pro malou společnost. Stejně tak, ukázat zaměstnancům, kolik jsou ceněny, poskytovat flexibilitu pro uspokojení potřeb každého jednotlivce a investovat do kariéry zaměstnanců, dává malým podnikům důvody k tomu, aby zůstali u společnosti - i když konkurence nabízí vyšší mzdu.

1.

Dávej pozor. Opravdu poslouchej, co se ti snaží vaši zaměstnanci a vaši zákazníci. Nedovolte, aby se vaše pozornost posunula a nestrávila čas přemýšlením o tom, co řeknete v odpovědi. Poskytněte reflexní zpětnou vazbu - například přeformulování hlavních bodů konverzace - a nechte řečníka vědět, že jste slyšel a pochopil jeho body.

2.

Dodržujte sliby. Pokud se zavážete, držte se. Pokuste se "nedostatečně slibovat" a "nadměrně dodat". Jinými slovy, nedělejte se na něco, co nemůžete dokončit. Namísto toho poskytněte více času, než je třeba, a důsledně doručte před termínem. To vytváří dobrou vůli mezi vašimi klienty a vytváří pro vaši zaměstnance benchmark, který je uznává.

3.

Nespoléhejte se na výkazy povrchu. Tráví čas, aby se dal hlouběji a dostat k kritickým otázkám, které jsou pro klienta nebo zaměstnance nejdůležitější. Pochopte, co klient opravdu chce, a snažte se splnit tyto očekávání, abyste si uvědomili, porozumět potřebám vašich zaměstnanců a snažit se s nimi setkat, abyste dokázali, že uznáváte hodnotu zaměstnanců vaší firmě.

4.

Zůstaňte k dispozici. Poskytněte klientům konzistentní kontaktní místo, které je snadno přístupné k zodpovězení otázek a reagování na obavy. Podporujte komunikaci s otevřenými dveřmi pro zaměstnance. Umožněte personálu vědět, jak vás vítá zpětná vazba a otázky. Provádějte pravidelné průzkumy s personálem a klienty. Nezůstávejte ale pouze výsledky - jednat na vstupu, který obdržíte, abyste mohli zlepšit svou službu.

5.

Uvědomte si kulturní rozdíly v komunikaci. Nestačí jen být zdvořilý; ujistěte se, že vaše chování není neúmyslně vnímáno jako neúctahodné podle jiných kulturních norem. Například v západních kulturách ano znamená ano. V jiných kulturách ano, může to jen naznačit, že byl návrh slyšen - ne že by to bylo dohodnuto.

6.

Zůstat v kontaktu. Dotýkejte se pravidelně s klienty a udržujte schůzky se zaměstnanci dostatečně často, abyste zajistili, že se každý cítí informován. Připomínejte pracovníkům a zákazníkům, že o ně máte zájem a máte zájem o to, co mají říkat.

Tipy

  • Investujte do školení, vývoje, přínosů a iniciativ pro vaše zaměstnance. Zaměstnanci, kteří se cítí respektovaní a oceňovaní, přinesou klientovi příznivý dojem.
  • Vést příkladem. Nemůžete očekávat budování úcty, pokud nebudete jednat způsobem, který dokazuje, že si to zasloužíte.
 

Zanechte Svůj Komentář