Jak vytvořit matici SWOT

Vizualizujte sílu, slabost, příležitosti a hrozby vaší firmy (SWOT) pomocí matice SWOT. Může vám pomoci porozumět vašim vnitřním schopnostem a vnějším podmínkám na trhu. Vytvořte si vlastní SWOT analýzu a využijte ji k vypracování strategie pro vaše podnikání, která těží z vašich silných stránek a příležitostí a zároveň se vyvaruje slabostí a hrozeb.

1.

Nakreslete čtverec obsahující čtyři stejné políčka. Označte pole "Silné stránky", "Slabé stránky", "Příležitosti" a "Hrozby".

2.

Seznamte silné stránky své firmy v příslušném poli. To jsou vaše interní dovednosti a zdroje, které vám poskytují výhodu. Například vaší silou může být dobrý zákaznický servis nebo patentovaná technologie.

3.

Zapište slabiny společnosti do příslušného pole. Slabé stránky jsou oblasti, které vyžadují zlepšení. Mohou zahrnovat špatnou pověst značky nebo nezkušený personál.

4.

Vytvořte své příležitosti a seznamte je do příslušného pole. Příležitosti jsou vnější situace, z nichž můžete využít výhody interních sil. Pokud například průzkum trhu naznačuje potřebu nového produktu a vy máte dovednosti k jeho výrobě, byla by to příležitost.

5.

Seznamte s vnějšími hrozbami své firmy v příslušném poli. Hrozby jsou události s potenciálem využít vaše slabiny. Například pokud máte špatný zákaznický servis a konkurent se silným zákaznickým servisem vstoupí na trh, mohlo by to ohrozit vaše podnikání.

Tip

  • Použijte matice SWOT k rozvoji obchodní strategie. Pokuste se vyvinout strategii, která využívá vaše silné stránky k využití příležitostí a současně zlepší vaše slabosti, aby se předešlo hrozbám. Například pokud je síla vaší firmy schopna vyvíjet nové produkty, využijte ji k tomu, abyste využili příležitosti k uvedení nových produktů na trh. pokud je vaše slabost nezkušený personál, zvětšete svůj vzdělávací program pro zaměstnance, abyste předešli hrozbě konkurence s vysoce zkušenými zaměstnanci.
 

Zanechte Svůj Komentář