Jak vytvořit vzorek zvýšení platové matice

Vytvoření matice pro zvýšení platu nemusí zahrnovat komplikované matematické nebo nuancované formuláře výkonu zaměstnanců. Se třemi sloupci mzdových tarifů a výkonnostních úrovní může vlastník malého podniku vytvořit pracovní skupinu, která bude pracovat s vysokou platností a bude pracovat tvrdě pro firmu. Vzhledem k tomu, že pracovníci získají zkušenosti, je zapotřebí zvýšit úroveň obtížnosti při posuzování výkonu zaměstnanců, aby se zabránilo přidávání složitějších prvků do matice o navýšení platů.

Určit rozpočet mzdy

Nastavením mzdového rozpočtu pro fiskální rok je důležité při vytváření matice zvýšení platu. Poslední věc, kterou chce majitel malého podniku, je platová stupnice, která může potenciálně zničit její podnikání, pokud všichni její zaměstnanci překročí očekávání výkonnosti. Nejprve zkompilujte stávající mzdové úrovně pro všechny zaměstnance. Tento údaj dává vlastníkovi základní hodnotu, z níž se mzdy za daný rok vyplácejí. Určete možné zvýšení výdělku za daný rok a zohledněte všechny ostatní roční náklady na podnikání. Pokud je například současná celková mzda 500 000 dolarů a majitel malého podniku se domnívá, že maximálně 4 procentní nárůst celkové mzdy je v rámci rozpočtových limitů, celková možná mzda se zvyšuje o 20 000 USD na 520 000 USD. Přidáním dalších nákladů na podnikání na projekty, jako jsou suroviny, poplatky za doručení a platby za služby, pomáhá určit, zda je zvýšení mzdy funkční. Zbývající konzervativní v projektech mzdy dává vlastníkovi malého podniku prostor pro manévrování kapitálu, kdyby náklady nečekaně stoupaly.

Umístění rozsahu platu

Rozdělení současných platů zaměstnanců pomáhá vlastníkovi malého podniku objednat zaměstnance z hlediska postupu odměňování. Pro jednoduchou platovou matici struktujte zaměstnance do sloupců mzdových tarifů nižší, třetí, třetí a třetí. Zaměstnanci v dolním třetím sloupci platu mají nejvíce zisk z hlediska zvyšování mezd jako procento současných výdělků, zatímco zaměstnanci v horní třetině mají nejméně získat. Zvýšení platů pro zaměstnance ve střední třetině matice představuje názor majitele podniku na společné zvyšování platů na současném trhu práce. Určení růstu platů pro pracovní trh vyžaduje, aby vlastník firmy prozkoumal, jaké konkurenční společnosti platí zaměstnanci podobných úrovní dovedností a zkušeností.

Úrovně očekávání

Vytvořte posuvnou stupnici pro stanovení procentuálního zvýšení mezd tím, že označíte tři různé úrovně výkonnosti zaměstnanců: téměř splňuje očekávání, splňuje očekávání a překračuje očekávání. Každý sloupec platů má tři různé úrovně nárůstu v závislosti na tom, kde vlastník firmy určuje, že zaměstnanec spadá do matice. Zvýšení pro zaměstnance začínající na nejnižší třetině je nejvyšší, zatímco zvýšení u třetího horního sloupce je nejnižší. Například majitel malého podniku může přiřadit 2procentní nárůst nižšímu tretímu zaměstnance, který téměř splňuje očekávání, zatímco zaměstnanec třetího trestu nemůže získat žádné zvýšení platu.

Správa metriky výkonu

Měření výkonu zaměstnanců a stanovení vhodných cílů jsou nedílnou součástí při určování zvýšení platů. Zaměstnanci, kteří začínají na nižší třetině jednoduché mzdové tarify, mají nejvíce zisk, protože tito pracovníci jsou typicky noví zaměstnanci s nižší úrovní zkušeností. Učinit pro tyto zaměstnance relativně snadné cíle, aby dosáhly posílení morálky a povzbudí je k větší práci. Přiřazení náročnějších cílů zkušenějším pracovníkům pomáhá udržet tuto populaci aktivně zapojenou do obchodního procesu. Zvyšující se úrovně výzev také povzbuzuje zaměstnance, aby pokračovali v získávání nových dovedností, aby mohli i nadále platit vyšší platy.

 

Zanechte Svůj Komentář