Jak vytvořit program školení prodejních sil

Prodejní síla společnosti obvykle představuje veřejnou tvář podniku. Obchodní zástupci jsou primárním bodem kontaktu mezi společností a jejími zákazníky, kteří jsou její životní krví. Výkon obchodních zástupců může určit úspěch nebo selhání podniku. Z těchto důvodů by měla být vyčleněna značná část času a zdrojů na rozvoj kvalitního vzdělávacího programu pro prodejní síly.

1.

Vypracujte a vytiskněte příručku pro informace o produktech a službách, která je uživatelsky přívětivá pro obchodní zástupce. Používejte jasný, netechnický jazyk a buďte přímý. Zahrnout všechny relevantní informace týkající se specifikací produktů, stylů a funkcí, stejně jako aktuální informace o cenách.

2.

Analyzovat potřeby společnosti ve vztahu k tréninku prodejních sil a stanovit cíle výcviku. Co potřebujete, aby vaše obchodní síla věděla o tom, že společnost a její produkty a služby fungují efektivně? Jaké konkrétní dovednosti a techniky by měly být vybaveny? Jak změříte úspěch?

3.

Vyzkoušejte a konzultujte s profesionály z oboru - včetně seniorských obchodních zástupců ve vaší společnosti - abyste zjistili nejúčinnější metody a techniky prodeje produktu nebo služby. Zajistěte, aby vaše nálezy byly k dispozici v tištěné podobě, která se během trénování vyučuje a přezkoumává.

4.

Rozhodněte se o tématech pro tréninkové semináře a vyčkejte jim odpovídající čas. Znalost produktů, orientace trhu / odvětví, prodejní dovednosti, řízení organizací a území a právní a etické otázky jsou témata, která by měla být zahrnuta do vašeho školení. Zajistěte, aby obchodní experti v oblasti prodeje, vývoje produktů, instalace a služby zákazníkům hovořili o jejich úloze v procesu prodeje, pokud jsou tyto skutečnosti relevantní.

5.

Rozvíjet tréninkové dílny podrobně. Každé školení by mělo zahrnovat kombinaci přehledu literatury a dynamických a interaktivních rozbíječů ledu, týmových cvičení a prodejních cvičení. Použijte vizuály vždy, když je to možné.

6.

Požádejte účastníky, aby zhodnotili užitečnost školení po dokončení. Zpětná vazba vám pomůže zlepšit tréninkový program v budoucnu.

7.

Zahrňte do svého tréninku aspekt mentoringu, jakmile se uskuteční oficiální trénink. Vyčkejte čas, kdy se vedoucí obchodní zástupci mohou spárovat s novými rekrutujícími, aby si je vzali na prodejní hovory, prošli je komplexním softwarem nebo prodejními procesy, představili je členům týmu, kterým se nemohli setkat během školení a nabídli kariérové ​​poradenství a další pracovní poradenství. To urychlí proces učení a učiní nové zaměstnance pocit vítání.

Tipy

  • Udržujte cviky čerstvé a up-beat.
  • Přepínejte mezi sedícími cvičeními, ústní prohlídkou a interaktivními cvičeními a zahrnujte několik her, které vám zajistí zajímavost.
  • Naplánujte desetiminutové přestávky v průběhu workshopů a delší přestávky mezi workshopy, abyste mohli občerstvit a zajistili, že účastníci budou i nadále pozorní.
  • Před tréninkem pošlete prodejní průvodky obchodním zástupcům, aby se mohli na základy seznámit s rychlostí.
  • U všech prezentací si ponechte podrobné poznámky pro budoucí použití.
  • Chcete-li zvýšit morálku, zajistěte občerstvení a / nebo obed.

Upozornění

  • Školení může být drahé, takže si pečlivě promíchejte nové rekrutky, abyste zajistili, že se vaše investice do nich vyplatí na dálku.
  • Nepředpokládejte, že všichni vaši obchodní zástupci budou dodržovat všechny firemní pravidla a postupy a zasáhli všechny své prodejní cíle jednoduše proto, že byly zahrnuty do školení. Jejich vývoj by měl být sledován v průběhu času a opakovací školení jsou dobrým nápadem každých šest až dvanáct měsíců.
 

Zanechte Svůj Komentář