Jak vytvořit maloobchodní a distribuční organizace

Maloobchodní organizace se jeví jako jednoduchý organismus, který prodává produkty přímo spotřebitelům. Ale odkud má maloobchodní prodejna své zásoby? Nejúčinnější maloobchodní systém přijímá a ukládá zásoby ve vlastním skladu. Poté, po prodeji, distribuční část skladu přebírá a dodává zboží zákazníkovi. Uspořádání takového složitého podnikání vyžaduje, abyste viděli celý obrázek.

Vytvoření maloobchodního prodejního místa

1.

Najme maloobchodní manažery, kteří budou provozovat váš obchod. Rozhovorte s každým kandidátem a najmete pouze ty nejzkušenější manažery.

2.

Pronájem kvalifikovaných prodejních zaměstnanců. Platit provize vašim prodejním pracovníkům, abyste šetřili výdaje a zvyšovali výnosy.

3.

Najděte pracovníky vstupní úrovně do skladových regálů, udržujte obchod čistý a pracujte jako pokladníci. Instruujte své manažery, aby důkladně vyškoleli každého zaměstnance na vstupní úrovni.

4.

Najme zkušeného bezpečnostního personálu. Nastavte kamery v celém obchodě, abyste mohli bezpečnostnímu personálu zabránit krádeži.

Nastavení distribučního systému

1.

Vytvořte přepravní oddělení ve vašem skladu. Budete potřebovat velitele námořní dopravy a posádku dostatečně velkou, abyste nakládali každý den počet nákladních vozidel, které očekáváte. Pronájem kvalifikovaných řidičů nákladních automobilů, kteří mají platný řidičský průkaz, aktuální zdravotnické oddělení a čistý řidičský průkaz.

2.

Vytvořte přijímající oddělení ve vašem skladu, abyste mohli vykládat nákladní auta přicházející od vašich dodavatelů. Budete potřebovat zkušeného nadřízeného a dostatečného počtu členů posádky, aby zvládli počet kamionů, které do vašeho skladu vstupují každý den.

3.

Využívejte námořní a přijímací úředníky, dispečery a kvalifikované pracovníky ve správě skladu k provozování distribučních operací. Tito lidé budou zpracovávat materiály a dokumenty, které jsou pro úspěch vaší společnosti důležité a školení ostatních zaměstnanců skladu. Proveďte důkladnou kontrolu na pozadí u každého ze zaměstnanců ve vedení nadřazeného skladu.

Podržte to spolu se strukturou podniku

1.

Vytvořte oddělení lidských zdrojů. Tito jedinci budou mít na starosti nábor, spárování a zaměstnanecké vztahy. Dobrý důstojník v oblasti lidských zdrojů je ten, který může dobře pracovat bez směru a současně činí těžké rozhodnutí v souladu s pokyny, které jste stanovili pro vaši společnost.

2.

Kupujte kupující pro vaši společnost. Oddělení nákupu bude těmi, které budou mít vaši firmu na špičce vašeho průmyslu. Každý kupující bude muset mít titul v oboru, stejně jako zkušenosti s nákupem.

3.

Vytvořte tréninkový a inspekční tým. Tito pracovníci společnosti budou mít za úkol udržovat každého zaměstnance vyškoleného při provádění pravidelných kontrol svých operací s cílem lépe zefektivnit proces, abyste ušetřili peníze.

4.

Pojmenujte správní radu společnosti. Členové představenstva hlasují o hlavních rozhodnutích, která vedou k tomu, aby se společnost pohybovala v ziskovém směru. Každý z členů představenstva je odpovědný vám, zaměstnancům, akcionářům a vládě.

Spusťte operace

1.

Informujte kupující, aby si zakoupili počáteční akci. Nastavte přísné nákupní pokyny, které odpovídají přáním rady. Monitorujte pokrok kupujících, abyste zajistili kvalitní inventář na minimální tržní hodnotě.

2.

Instruujte přijímající posádku ve vašem skladu, abyste obdrželi počáteční zásilky nového inventáře. Přijímající posádka by měla co nejdříve prohlédnout každý kus inventáře a uložit svůj inventář podle pokynů vašeho skladu.

3.

Instruujte přepravní posádku ve vašem skladu, abyste doručili podlahové modely do obchodu. Instruujte dělníky ve svém obchodě, abyste nastavili displeje podle návrhů správce prodeje.

4.

Otevřete svůj maloobchodní prodejna pro podnikání. Obchod bude přijímat objednávky v podobě prodeje a oznámí skladu, aby vytáhl danou položku ze skladu a připravil ji k odeslání.

5.

Instruujte své přepravní oddělení ve skladu, abyste mohli zákazníkům dodat každý kus zboží. Informujte pracovníky skladu a skladu, aby odesílali veškeré papíry z každého prodeje do firemního úřadu pro úpravy zásob. Instruujte každého člena svého firemního týmu, aby sledoval každý prodej, objednal nové dodávky a postaral se o logistiku. Tento tým udržuje operaci hladce.

 

Zanechte Svůj Komentář