Jak vytvořit relační soubor ve formátu Filemaker Pro

Filemaker Pro vám umožňuje graficky vytvářet databáze, pomocí gesto a kliknutím na tlačítko a kliknutím generovat databázové tabulky a soubory. Dále můžete pomocí grafického rozhraní Filemakeru vytvářet vztahy mezi různými poli v různých databázových tabulkách. Vytvořením dvou základních tabulek ve Filemakeru a jejich propojením s totožným datovým polem můžete vytvořit vztah mezi oběma tabulkami a vytvořit tak relační soubor.

1.

Vytvořte databázovou tabulku. Klepnutím a přetažením myši přes oblast návrhu nakreslete obdélník. Pole pojmenujte a definujte, jaké údaje bude obsahovat. V tomto příkladu bude obsahovat dva typy dat: jméno uživatele a ID číslo.

2.

Vytvořte další tabulku stejným způsobem. Tato tabulka obsahuje datová pole týkající se názvu úlohy a ID čísla. Název ID v první tabulce musí odpovídat názvu ID v druhé tabulce.

3.

Vytvořte vztah mezi položkami v tabulkách. Klikněte na "Soubor", "Spravovat" a potom na "Databáze". Zobrazí se okno správy databáze. Kliknutím na kartu "Vztahy" otevřete grafickou reprezentaci vaší databáze.

4.

Klepněte a podržte pole ID jedné tabulky a přetáhněte ji do druhé tabulky. Filemaker automaticky vytvoří vztah mezi oběma tabulkami.

 

Zanechte Svůj Komentář