Jak vytvořit PDF s kartami interaktivních indexů

Nechtěl byste dvakrát přemýšlet o vytvoření navigačního panelu pro webové stránky vaší firmy, protože tento prvek je nezbytný pro snadnou navigaci. Můžete udělat něco podobného datům ve formátu PDF, abyste mohli svým spolupracovníkům nebo zaměstnancům rychle přistupovat k potřebným informacím. Ekvivalent PDF v navigačním podokně je podokna záložky, která obsahuje odkazy, které slouží jako interaktivní indexové karty. Několik zdrojů usnadňuje vytváření odkazů na tuto tabulku. Některé nabízejí nástroje pro vytváření záložek z existujícího obsahu jako jsou nadpisy, zatímco jiné mají příkazy pro vytváření přímo záložek.

Microsoft Word

1.

Otevřete v aplikaci Word vícestranový dokument, ze kterého chcete vytvořit záložku PDF.

2.

Přejděte na stránku, na které chcete vložit záložku, a klepněte na příkaz "Záložka" na kartě Vložit. Zadejte název do pole Název záložky a klepnutím na tlačítko Přidat vytvořte záložku. Další záložky vytvořte stejným způsobem.

3.

Klepněte na příkaz "Uložit jako" v nabídce "Soubor" a potom klepněte na tlačítko "PDF" z ovládacího prvku Typ souboru. Zadejte název souboru v ovládacím prvku Název souboru a klepněte na tlačítko "Možnosti". Zaškrtněte políčko "Vytvořit záložky" a klepněte na možnost "Záložky aplikace Word".

4.

Klepnutím na tlačítko OK a následným uložením vytvoříte záložku PDF. Otevřete dokument PDF ve službě Reader a v navigačním podokně vedle podokna dokumentu klepněte na tlačítko "Záložky" ve tvaru pásu. Záložky, které jste vytvořili v aplikaci Word, se zobrazí v podokně Záložky. Klepnutím na záložku přejdete na odkazovanou stránku.

PDF995

1.

Stáhněte a nainstalujte programy PDF995, PDFEdit995 a Free Converter z Software995 (odkaz v prostředcích). Otevřete libovolný vícestránkový dokument, od kterého chcete vytvořit PDF. Jediným požadavkem je, že program, který otevírá dokument, má příkaz k tisku.

2.

Stisknutím klávesy "Ctrl-P" otevřete dialogové okno Tisk a potom vyberte zařízení "PDF995", které chcete vytisknout. Klepněte na tlačítko "Tisk" a poté postupujte podle pokynů pro pojmenování a uložení souboru PDF.

3.

Spusťte aplikaci PDFEdit995 a klepněte na kartu Záložky. Klepněte na tlačítko "Přidat záložku" a zadejte v ovládacím prvku číslo stránky číslo stránky, na které chcete záložku propojit. Zadejte název záložek v ovládacím prvku Název a klepněte na tlačítko "OK". Klepnutím na tlačítko Přidat záložky vložte záložku do PDF.

Adobe Acrobat

1.

Otevřete aplikaci Acrobat a klepněte na položku "Vytvořit" v nabídce "Soubor". Klikněte na "PDF ze souboru" a pak vyberte vícestranový dokument z prohlížeče souborů. Klepnutím na tlačítko Otevřít převedete dokument do formátu PDF.

2.

Přejděte na text, u kterého chcete vytvořit záložku, a potom vyberte text. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr a vyberte možnost "Přidat záložku". Případně stiskněte tlačítko "Ctrl-B" po výběru textu.

3.

Uložte záložku PDF.

Varování

  • Informace v tomto článku platí pro aplikace Word 2010, PDFEdit995 11 a Adobe Acrobat XI. Může se lišit mírně nebo významně u jiných verzí nebo produktů.
 

Zanechte Svůj Komentář